سیلاولر مستقل کمیسیونی، جمهورلیک ریاست سیلاوی زمانی نی 1398- ییل6- میزان اعلان قیلگن. اوشبو سیلاوده قلاب کارلیک‌لر اونگینی آلینیشی اوچون بایومتریک اوسکونه سیدن ایش آلینماقده. آواز بیریش قاعده لری اساسیده آواز بیریش هر بیر محل‌ده بیر بایومتریک اوسکونه‌سی بولیشی ممکن. هر بیر محل‌نی الکترونیکی رویخطی مذکور محل‌ده بولگن بایومتریک قاعده سی اساسیگه ایش آلینماقده. هر بیر محل آواز بیروچیلرینی چاپی رویخطی مذکور محل‌ده سیلاو ماده لری بیلن بیرگه جونه‌تیله‌دی، هر بیر رویخط گه مخصوص  بیلگی سی بولیب، اوشبو بیلگی بایومتریک اوسکونه‌سی آرقه‌لی  آواز بیریش مرکزلریده تاپشیریله‌دی.

آواز بیروچی‌لر، آواز بیریش یپراغ‌نی قولگه کیلتیرمس دن آلدین، کیملیک‌لرینی انیقلشی اوچون اصلی کیم‌لیک لری و کمیسیون تمانیدن تصدیق‌لنگن رویخط نی ترقه تیشگه مجبور قیلینه‌دی.

کمیسیون تمانیدن تعین ایتیلگن ایشلاوچی، بایومتریک اوسکونه سیده آواز بیرووچی لرگه تیگیشلی بولگن معلومات لری تطبیقی و اونینگ اسمی آواز بیرووچی لرنی رویخطگه آلگن مخصوص رقم گه قید ایتماقده. شونینگ دیک، آواز بیروچی‌لرنی اسمی آواز بیریش معلوماتی گه اساس همده  آواز بیریش حقیدن فایده لنیش اوچون بایومتریک بولگن محل ده باریب کیم لیگی قید ایتیله دی. باشقه تماندن  آواز بیرووچی لرنی اسمی برابریده آواز بیرووچی لر رویخطی بیلگی له نیب اوندن کیین اونگه آواز بیریش گه رخصت بیریله دی. اگرده اوشبو تصدیق لنگن رقم، آواز بیریش محل نینگ رویخطیگه بولمسه یاده کیره ک‌لی معلومات لر بیردیک بولمه‌گن تقدیرده، سیلاو قاعده لری گه اساس مذکور کیشی گه اوشبو محل ده آواز بیریش رخصتی بیریلمی و آتینی رویخطگه کیریتکن محل گه باریب آواز بیریشی طلب قیلینه دی. 

بایومتریک خصوصیت لرینی قندی رویخطگه آلیش

بورچی بار ایشلاوچی آواز بیروچینی یوز صورتی، کیملیگینی صورتی و ایلکه قولینی شصت برماغینی نشانینی آله دی، مذکور روند یکونلنگن دن کیین بایومتریک رویخطینی تصدیق لش یاده QR) Code) نمبرینی چاپ قیلیب و آواز بیریش ورق لرینی توزیع قیله یکان ایشلاوچی آواز بیریش ورق نی آره سیده یاپیشتیره دی، اگرده آواز بیروچینی شصت برماق نشانینی تخنیکی کورینیش دن آلیش ممکن بولمسه یاده اوشبو برماق کیسیلگن بولسه جریان قاعده سی اساسی گه باشقه برماغینی نشانینی آله دی، آواز بیروچینی ایکله قولی کیسیلگن بولگن تقدیرده یوز صورتی و کیملیک صورتی ییترلی دیر و ووکیشی آواز بیریش حقی ده ایگه دیر و ووندن ایش آلاله دی، لیکن مذکور حالت ژورنال رویخطی گه آلینه دی.

هر بیر آواز بیریش محل ده اضافی بیر بایومتریک ماشین موجود دیر، مذکور محل نی بایومتریک ماشینی ایش بیرمه ی قالگن تقدیرده قوییلگن اضافی ماشین دن ایش آلینه دی، بیر محل نی بایومتریک ماشینی ایش بیرمه ی قالگن تقدیرده محله باشقیروچی سی کیلگن قیینچلیک نی حل قیلیش کیره ک، اگرده ماشین معما سی حل بولینمه گن تقدیرده آواز بیریش مرکز نی مدیری اضافی بایومتریک ماشینی محل باشلیغی نی اختیاریده قویه دی و مذکور موضوع نی ژونال  رویخطیگه اوتکزیب ولایتی دفترده گزارش بیره دی.

بایومتریک ماشینی اسره ش و ایش آلیش چاغده دقت قیلیش آواز بیریش محل نی باشلیغی و ایشلاوچیلرینی بورچی دیر، عدم بوزمه کارلیک قیلینگن تقدیرده مذکور کیشی مسئول دیر. 

آرتیقچه معلومات قولگه کیلتوریش اوچون 190 تیلیفون رقمی ده قونغیراق آچینگ

صفحه معلوماتی ۱۱