تعین ایتیلگن زمانده نامزدلیک دن بیکار بولیش، هر بیر نامزد نینگ مسلم حقی دیر و اوشبو موضوع سیلاو قانونی 75 ماده سی نینگ (1) فقره سیده بوندی بیان قیلینگن: « هر بیر نامزد اوز کاندیدلیگیدن مصرف بولسه، سیلاو تقویمی‌گه یازیلگن کونده اوشبو موضوع‌نی یازیب کمیسیونگه خبر بیریشی کیره ک.» و شونینگ دیک مذکور ماده (2) فقره سیده بوندی یازیلگن:

«هر بیر نامزد سیلاو تقویمیگه یازیلگن زمانده اوز نامزدلیگیدن بیکاربولسه، دنیادن کوز یومسه و یاهم سیلاو شکایت‌لری بوییچه کمیسیون آرقه‌لی رویخط دن چیقاریلسه، آوازلرنی حسابلش چاغی اونگه تیگیشلی بولگن آواز حسابلنمه‌یدی. شو یوزدن نامزدلر آوازلرنی حسابلش جریانیده توکیلگن آوازی حسابلنمس‌لیگی اوچون اوز انصراف خطی‌نی یازیب کمیسیون گه یوباریشی کیره ک.»

شو یوزدن مملکت برچه خلقیده ییتکزیله دی کیم، قوییده گی کیشی لر هر بیری:

  • داکتر زلمی رسول، سیلاو رقمی (18) و سیلاو بیلگی سی(بیرق)
  • داکتر شیدامحمد ابدالی، سیلاو رقمی (4) و سیلاو بیلگی سی(قوش)
  • حاجی محمد ابراهیم الکوزی، سیلاو رقمی(14) و سیلاو بیلگی سی (سله یا دستار)
  • نورالحق علومی، سیلاو رقمی (13) سیلاو بیلگی سی(افغانستان نقشه سی) قطار نامزدلردن بولیب 1398- ییل 6- میزان سیلاوده اوز نامزد لیگیدن بیکارلنگن.

دیمک ذکر ایتیلگن شخص لرنی اسمی آواز بیریش ورق لریده چاپ ایتیلگن؛ لیکن اولکه بویلب برچه آواز بیرووچی لردن ایسته یمیز اوشبو شخص لرگه آواز بیرمه ی باشقه لرگه آواز بیرسین لر، نیگه کیم اوشبو شخص لرگه بیریلگن آواز لر حسابلنمه یدی.

حرمت بیلن

سیلاو مستقل کمیسیونی