سیلا و ایرکین کمیسون‌نینگ حُرمتلی اعضالری، مُخبرلر و میدیا یاردمچی همکارلری، که سیزلر هردایم کمیسیونده یشخی یاردمچی بولیب کیلگن سیزلر و افغانستان بویوک ملتی!

السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته

شوندی که سیزلرگه معلوم دیر، سیلاوگه عاید حساس ملزمه‌لری کمیسیون‌نینگ ولایتی دفترلریدن مرکزگه انتقالیدن کیین عموم لشتیریش جریانی باشلنه دی. مملکت ده گی حاضرگی وضعیت و شرایط گه قره ب، لازم بولگن برچه مدرک و هجت‌لر سیلاو ایرکین کمیسیون نینگ مرکزی دفتریده انتقال بیریلگندیر. شونگه اساس آلدیندن کوزگه توتیلگن لایحه‌لر، طرزالعمل لر و قاعده لریگه اساس، بیران قلابکارلیک کوزگه کورینگن زمان، درج ایتیلگن فورمه لر اوقیشگه قادر بولمسه یاده نتیجه لر اصلی فورمه سی انتقال بیریلمه گن صورتده، سیلاو ایرکین کمیسیونی اوشبو کمیسیون نینگ 86- ماده سی گه اساس قرنطین ایتیلگن صندوق آوازینی تیکشیریب اوندن کیین قیته سنشه دی. سیلاو ایرکین کمیسیون نینگ اعضالری، ینه بیرمرته سیلاو قاعده سی، لایحه لری، طرز العمل لریگه اساس اعتبارگه تینگ بولگن و تینگ بولمه گن آوازلرنی مشخص قیلیش مقصد آوازلرنی قیته سنش و تفتیش گه حرکت قیلماقده. شونگه اساس سیلاو ایرکین کمیسیونی سیلاو قانونی نی رعایت قیلیش مقصد برچه طرف لرگه ایشانچ بیره دی کیم، آوازلرنی تیکشیرمسدن ابطال قیلیش حرکت قیلمه یدی. 

شونینگ دیک افغانستان برچه خلقی آگاه دور کیم، آوازلر قیته سنش جریانی 18- عقربده باشلندی؛ لیکن تفتیش و قیته سنش جریانی باشلنگنیدن کیین اوشبو جریان ایریم ستاد نماینده لری و طرف دارلری نینگ عکس العمل لریگه دوچ کیلیب، ناراضی لیک نماییش اوتکزیش لریگه سبب بولدی. سیلاو ایرکین کمیسیونی اوشبو معترض لرنی خواست لریگه جواب قیتریش مقصد اوشبو جریان نی تورت کون توختدی و بیرقنچه مذاکره و مصلحت لردن کیین اوشبو جریان نی ینه بیر مرته باشله دی و بو جریان مملکت بویلب 26 ولایت ده یکونلندی. بیر ولایت ده نارمل حالت ده جریانی بار. بو آره ده 25 ولایت نینگ فورمه سی و چک لیست لری تفتیش ایتیلیب قیته نتیجه لرنی عموم لشتیریش ملی مرکزگه انتقال بیریلدی. لیکن تاسف بیلن ییتی ولایت ده بیرقطار سیلاو تیم لری نینگ طرف دارلرینی ناراضی لیک نمایش لری سبب بو جریان باشلنمه ی قالگن. 

سیلاو ایرکین کمیسیونی، هر بیر نامزدنی نظریه لرینی آلیش مقصد حاضرگه قدر یوزگه یقین مصلحتی ییغین اوتکزگن. شونینگ دیک خلق نینگ واقعی آوازی گه حرمت بیریش و سقلش مقصد هرقندی شرایط نی باشدن کیچیریب اونینگ سیلاو قانونی، لایحه لری، طرز العمل لریگه مطابق سقله ماقده. 

شونینگ دیک سیلاو ایرکین کمیسیونی نیچه لرمرته، سیلاو نینگ نتیجه سی بایومتریک قیلینگن آوازلر آرقه لی اعتبار بیریلیب، سیلاو قانونی، لایحه و طرزالعمل لریگه اساس آوازلرگه اعتبار بیریدی. افغانستان خلقی و سیلاو گه عاید برچه تمانگه ایشانچ بیره میز کیم، سیلاو جریانیده هرقندی کمچیلیک و بیر تمانگه علاقه بیلدیریش لردن واز کیچیب، سیلاو قانونی 86- ماده سی نینگ بویروغی  آوازلرنی عموم لشتیریش توقیزینچی ماده سی نینگ 11- جز، 

آوازلرنی قیته سنش و تفتیش ایتیش فیصله نامه سی نینگ 105 رقمی گه اساس 2423 محل آوازی تفتیش و قیته سنش گه قرار بیریلگن. شونینگ دیک جاری ییل ایکینچی قوسده اعلان قیلینگندی که 2423 محل دن 1190 محل آوازی تفتیش و قیته سنلگن گزارشی کمیسیون نینگ مرکزی دفتریده گزارش بیریلگندی.  اوشبو کمیسیون اعضالری تفتیش قیلینگن هجت لرنی تیکشیرگنیدن کیین 1179 محل آوازینی 113- رقم فیصله نامه اساسیده ابطال اعلان قیلگندی. شونینگ دیک 11 محل کوپلب معلومات و گزارش بیریشگه نیازی بولگندی و کمیسیون نینگ دارالانشا سی بو توغریده تصمیم آلیش مقصد تیارله ماقده. شونینگ 2423 محلدن قالگن محل لرنی آوازی تفتیش و قیته سنه لیب سیلاو ایرکین کمیسیون نینگ مرکزی دفتریده انتقال بیریلگن زمان، کمیسیون بو توغریده قانونی تصمیم آلماقده. 

سیلاو ایرکین کمیسیون، سیلاو برچه کاندیدلری و تیم لریدن جدی ایسته یدی کیم، سیلاو قانون و قاعده لری بوییچه کاندیدلر و کوزه تووچیلر اصل لرینی کوزگه توتیب، قویسین لر کیم سیلاو ایرکین کمیسیونی ایشلرینی قانون بوییچه بجرسین. سیلاو قلاب کارلیک لریده و و تخطی لریگه ییتیش ارگان سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی دیر، لیکن افسوس ایریم سیلاو تیم لری مذکور نهاد نی کوزگه توتمه یدیلر.

 سیلاو ایرکین کمیسیونی تمانیدن آلینگن برچه قرار لر سیلاو قانونی و قاعده لری بوییچه دیر، شبوباعث اورنک کبی ایریم تیم لرنی قرشی لیگی ده سبب بولگن قرار بوییچه اشاره قیله میز. 

108 رقم قرار گه کوره، 137630 بایومتریکی معومات لر توغریسیده دیر، ینه بیر بار یارقین لیک بیره میز کیم، ایلگری ایتکنیمیز دیک سیلاو ایرکین کمیسیونی یانیده یلغوز بایومتریک بولینگن آوازلر اعتبارلی دیر، 137630 رقم اوزی آواز بیروچیلرنی بایومتریک معلومات لری دیر، اوندن 4563 آواز بیروچی محل 34 ولایت دن مرکزی سرور ده انتقال بیریلگن، اوشبو مرکز لرنی برچه سی انیق دیر، اوشبو مرکز لرده گی فورمه لر و ژورنال موجود دیر. سیلاو برچه کوزه تووچی لری و کاندید لر نینگ ناظر لری اونگه قول قویگن، اگرده قیسی قلاب کارلیک یوز بیرگن بولسه سیلاو قانونی نینگ 91 – ماده سی گه اساس اوز شکایت لرینی رویخطگه کیریتکن لر اونگه تیگیش لی ارگان لر ییتیشه د. شونینگ دیک 4564 محل جمله سیدن 2141 محل سیلاو کمیسیون تمانیدن کوریلگن تخنیکی قیینچلیک لر سبب تفتیش و قیته سنه ش ده راجع بولینگن بو توغریسیده آلینگن قرار بوییچه تفصیلات بیریلیب سیلاو کاندیدلری بیلن شریک بولینگن و سیلاو کمیسیونی نینگ ویب سایتی ده ترقه تیلگن. 

بونگه قوشیمچه 109 رقم گه آلینگن قرار گه اساس 102012 بایومتریکی معلومات توغریسیده سیلاو زمانی بوییچه بحث لر موجود. اوشبو معلومات لر مملکت بویلب 34 ولایت ده 7354 محل ده تیگیشلی دیر. 13949 بایومتریکی معلومات لر گه ایگه بولگن 262 آواز بیریش محلی سیلاو کونی ده گی نظم سیزلیک لر سبب ویژه تفتیش و قیته سنه ش ده جونه تیلگن، توپلم حالده مذکور 7354 محل دن 1894 محل ده گی قیینچلیک لر انیق لنیب قانون و قاعده لر بوییچه تفتیش و قیته سنه ش ده راجع بولگن. 

سیلاو قانون و قاعده لری بوییچه سیلاو اوچون تعین ایتیلگن زمان ده ایشله تیلگن آوازلر اعتبارلی دیر؛ اوشبو توغری ده گی موجود گزارش لرف نتیجه لر فورم لری و مذکور محل لرده موجود بولگن ژورنال لر گه کوره، اوشبو محل لرده سیلاو کونی ده سیلاو یولگه قوییلگن. کاندید لر ناظرلری و سیلاو شکایت لرینی تیکرووچی  ایرکین کمیسیونی و سیلاو کوروچیلری اوشبو محل لرده گی فورمه لرده امضا قیلگن؛  محل لرده سیلاو آوازلری سنه ش جریانی کوزه تووچیلر حضوری ده سیلاو قانون نینگ 85 – ماده سی گه اساس یولگه قوییلگن؛ اوشبو محل لرنی آواز لری ایشلاوچیلر خطا سی یاده بایومتریک اسکونه سی ده گی تخنیکی قیینچیلیک سبب باطل بولیشی قانونی و منطقی ایمس دیر.اگرده زمان دن تشقری سیلاو یولگه قوییلگن بولسه نیمه اوچون کاندید لرنی ناظرلری اونی تگی ده قول قویگن؟ 

سیلاو ایرکین کمیسیونی اوزینی افغانستان خلقی نینگ آوازلرینی اسره ش اوچون مکلف بیله دی؛ شو اوچون برچه قرار لرینی قانون و قاعده لر بوییچه شونینگ دیک تخنیکی منطق بوییچه آله دی. همده 107 – رقم گه آلینگن قرار و ولایت لرده دبیرخانه تمانیدن یوباریلگن رسمی مکتوب اساس ولایت لرده یوز بیرگن قلاب کارلیک لرده اوشبو ولایت ده گی سیلاو ایرکین کمیسیون نینگ دفتری آرقه لی سیلاو شکایت لری نینگ تیکشیریش ایرکین کمیسیونی ده تانیتیله دی.

سیلاو ایرکین کمیسیونی افغانستان خلقی نینگ صبر و چیدم لری دن منت دارلیک بیلدیریب، اورته گه کیلگن توسیق لیک لرنی حل قیلیش اوچون کیچه کوندوز تلاش قیله دی و تیزلیک ده سیلاو دستبلکی نتیجه لرینی اعلام قیله دی.