سیلاوقانونی نینگ 89- ماده سی، اخبارات‌لرگه قولتاپیش قانونی و عمومی میدیالر قانونی‌نی رعایت قیلیش مقصد، سیلاو ایرکین کمیسیونی خلق و میدیالرگه جواب قیتریش گه مجبور دیر.

اوشبو کمیسیون‌نینگ مرکز و ولایت‌لرده گی دفترلرینی ایش و مکلفیت‌لریگه قره ب و شونینگ دیک حاضرگی شرایطلر نقطه‌ی نظریدن هر کون توشدن کیین ساعت 02:00 ده اخبارات‌لرنی میدیالر خذمتیده قوییه دی. شو مناسبت بیلن مملکت برچه میدیالری و مخبرلردن المتاس ایته میز، اخبارات‌لرگه قولتاپیش و اوز سوراغ‌لریگه جواب قیتتریش مقصد هر کون توشدن سونگ ساعت 02:00 ده کمیسیون گه حضور بویورسین‌لر. 

شونینگ دیک کمیسیون چوکاتیده تینچلیک تامین‌لنیش و ییترلیچه امنیتی ایش‌لر منظم لشتیریلیشی مقصد، مدیالر و تخنیکی یاردمچی‌لرنینگ کامل هویتی گه نیازیمیز بار. اوشبو مناسبت بیلن ملی و خلق ارا برچه میدیالر و مخبرلردن ایسته یمیز کمیسیون‌نینگ برنامه‌لرینی ترقه‌تیش و ایزلش مقصد بو ییرده دایمی بیرحالده حضور تاپه دی، اولرنی بوتون کیم‌لیک‌لرینی رسمی بیر مکتوب آرقه‌لی سیلاو ایرکین کمیسیون‌نینگ سوزلاوچی‌لر دفتریده یوبارسین‌لر. 

کمیسیون گه مراجعت قیله‌دیگن برچه ژورنالیست‌لر و تخنیکی یاردمچی‌لردن ایسته یمیز اوشبو کمیسیون گه علاقه قوریش مقصد قوییده گی رقم‌لرگه قونغیراق قیلسین‌لر: 

0786373065-0782828222-0703808390 و 0795121212 و شونینگ دیک قوییده گی ایمیل آدرس آرقه‌لی کمیسیون مسوول‌لری بیرگه سیده علاقه قورسین‌لر.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.