سیلاو ایرکین کمیسون‌نینگ رهبرلیک اعضالری، خبری بیر ییغین یولگه قوییب، درملوک شرکتی آرقه‌لی اعتبارگه تینگ بولگن و معیارات‌لرگه قرشی آوازلرنی تانیب آلیشی خصوصیده میدیالرگه معلومات بیردی.

شوندی بیرحالده سیلاو کمیسیون‌نینگ کمیشنری اورنگ زیب جنابلری، اوشبو نهاد آوازلرنی قیته حسابلش و تفتیش قیلیش جریانی باشلنگنیدن خبر بیریب، بایومتریک معلوماتی و اعتبارگه تینگ بولگن آوازلرنی کمیسیون گه شریک قیلگن و 1 ملیون و 9 یوز و 29 مینگ و 333 بایومتریک قیلینگن معلومات جمله‌سیدن 1 ملیون 8 یوز و 43 مینگ و 107 معلومات اعتبارگه تینگ و باشقه قالگنی معیارات گه قرشی تانیلگن دیر.

اداری واحدلر اساسیده محل و مرکزلر مشخص لنیب، سیلاو کمیسیون‌نینگ تصمیمیدن کیین آوازلرنی قیته حسابلش و تفتیش ایتیش جریانی نظارتچی، کوزه تووچی و میدیالر حضوریده باشله نیشینی تاکیدله دی اورنگ زیب جنابلری.

دیمک سیلاو ایرکین کمیسیونی، جمهورلیک ریاست سیلاوی‌نینگ دستلب‌کی نتیجه‌سی معلوم بولیش زمانی نی جاری ییل 23 عقرب دیگن دی