ماده سینینگ ایکینچی فقره سی گه اساس، جمهورلیک ریاست نامزدلری سیلاو کمپاین 77سیلاو قانونی جریانیده مالی خراجتی و تمویل قیلینگن منب علرینی کمیسیون گه انیق گزارش بیریشی کیره ک. شونینگ دیک اوشبو ماده اوچینچی فقره سی گه اساس، افغانستانده مقیم تشقی اولک هلرنی سیاسی نماینده لری تمانیدن هیچ قندی پول قولگه کیریته آلم هیدی.

- فقره سیده کیلگن کیم، هر بیر نامزدنی سیلاو کمپاینی 4 - ماده س ینینگ 78بونگه قوشیمچه سیلاو قانونی جریانیده قندی بیرحالده مالی خراجتلری سیلاو ایرکین کمیسیو ننینگ لایح هلریگه اساس قید ایتیلگن.

- میزان جمهورلیک ریاست سیلاو نامزدلری، 6 - ییل 1398 اوشبو لایح هنینگ اون بیرینچی ماده سی گه اساس، کمپاین جریانیده قیلگن مالی خراجتلرینی ایکی گزارش آرقهلی کمیسیونگه گزارش بیریب، اوشبو گزارش . میزان ده ترقه تیلیشی کیره ک 5 و 4 سنبله و 8- 4 - ییل 1398

سیلاو ایرکین کیمسیونی، نامزدلرنی مالی ایشلر گزارشینی قوییده گی بیلگی آرقهلی رسمی بیرحالده سیلاو شکایتلرینی تینگلش کمیسیونیگه شریک قیلگن.

http://www.iec.org.af/prs/cfms-prs اوشبو لایح هنینگ بویروغی گه مطابق، هر بیر نامزدنی سیلاو کمپاینی خصوصیده فعالی تلری، خراجتلری و یاردملری قانون گه قرشی منبعلردن قولگه کیریتیلیب، یاده اوشبو لایح هنی نقض ایتگن بیرحالده مردم، میدیالر و یا باشقه قطار کوزه تووچی نهادلری مستند بیر شلکده سیلاو ایرکین کیمسیونی و سیلاو شکای تلرینی تینگلش کمیسیونیده شریک قیلسی نلر.

شونینگ دیک نظارتچی کوزه تووچی و باشقه قطار نهادلر، هر بیر نامزدنی سیلاو کمپاینی جریانیدن قولگه کیلتیرگن گزار شلرینی سیلاو ایرکین کمیسیونی و سیلاو شکایتلرینی تینگلش کمیسیونی گه شریک قیلسین