کابل، خوست و زابل ولایتلری نینگ وکیللریدن جرگه اولوسی ده اوچ کیشی نینگ اورنی بوش ایدی سیلاولر ایرکین کمیسیون تمانیدن اوچ کیشی، ملی شورا جرگه اولوسی گه تانیشتیریلدی.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی و شکایتلرنی تینگلیش کمیسیونی رهبرلیک اعضاسی، جمهور رییس ایککینچی معاونی حرمتلی سرور دانش بیلن صدارت ده اوچره شیب، سیلاولر قانونی تعدیلی و کیله جک سیلاولر نی اوتکزیش بوییچه فکر المشتیرگنلر.

سیلاولر کمیسیونلری نینگ هماهنگلیک مشترک اولتیریشی سیلاولر ایرکین کمیسیون مرکزی دفتری ده اوتکزیلدی.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی حرمتلی اورنگزیب جنابلری، کابلده گی مقیم اروپا بیرلشمه نماینده لیگی مسووللری بیلن، بو اتحادیه نینگ آلدینگی کمیسیونگه یاردمچیلیک روندی حقیده زوم میتینگ آرقه لی بحث و فکر المشتیردیلر.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیک اعضاسی نهاد مقریده بو نهاد رییسی حرمتلی اورنگزیب جنابلری باشچیلیگیده اولتیریش اوتکزدی.