سیلاولر ایرکین کمیسیونی اوزی نینک قوتلاو پیامی نی ییتکرمه لر و خبرچیلر ملی کونی مناسبتی بیلن بیلدیره دی.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی دارالانشا عملیاتی اولتیریشی دارالانشا عمومی رییسی حبیب الرحمن ننگ باشچیلیگیده بو نهاد اولتیریش سالونیده اوتکزیلدی.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی رییسی حرمتلی اورنگ زیب جنابلری اولوسی جرگه ایریم نماینده لری بیلن ایش دفتریده اوچره شدی.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیک هیئتی؛ ینگی فصل ییتیب کیلیشی، هوا افلاسلری آلدینی آلیش و هوا پاکلیگی اوچون بو نهاد محوطه سیده، نیچه کوچت نی ایکدیلر.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی رییسی حرمتلی اورنگ زیب اوزی نینگ دفتریده، پارلمانی بوییچه دولت وزیری حرمتلی گل پاچا مجیدی بیلن اوچره شدی.