کمیسیون دارالانشاسی نینگ عمومی باشلیغی حبیب الرحمن ننگ و بو بولیم نینگ تخنیکی تیمی بوگون اوتکزگن مطبوعاتی کنفرانسده میزان آیی نینگ آلتینچیسیده سیلاو اوتکزیلیشی باره سیده خبر بیردیلر.

بوگون کیچقرون 20 موترده یوکلنگن 91پلیت بایومتریک اوسکونه‌سی و باشقه کیره کلی بویوملر سیلاو مستقل کمیسیونی نینگ مرکزی دفتریگه الیب کیلیندی.