سیلاولر ایرکین کمیسیونی دارلانشا عمومی رییسی داکتر حبیب الرحمن ننگ، نهاد مقریده ناپسند توره لرگه قرشی جنبش رییسی حرمتلی خان ولی عادل و او بیلن همراه هیئتی بیلن اوچره شدی.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی دارلانشا هفته لیک اولتیریشی، عمومی رییس، معاونلر و مرکزی دفتر رییسلری نینگ حضوری بیلن بو نهاد ده اوتکزیلدی.

سیلاولر ایرکین کمیسیونی امنیتی کوچلری دن بولگن ۳۰ ته سیگه جندر بوییچه بیر کونلیک ورکشاپی، کمیسیون دارالانشاسی جندر آمریتی و بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی همکارلیگی اساسیده بو نهاد مقریده اوتکزیلدی.

کمیسیون مقریده افغانستان شهامت فرهنگی و اجتماعی سازمانی، افغانستان روشنالیک گام موسسه سی، افغانستان ملی منافع مدافع لری، افغانستان صلح ملی مدنی نهادلری اعضالری بیلن سیلاولر ایرکین کیمیسیون باشلیغی اورنگ زیب جنابلری اوچره شدی.

خلق ارا باله لر کونیدن سیلاولر ایرکین کمیسیونی مقری ده ویژه محفل بیلن نشانلدی.