سیلاولر ایرکین کمیسیونی ملکی خدمتچیلیک اداره سی تورتینچی و اوچینچی ۴۹ بست نینگ شارت لست پروسه سی تیکشیریشی؛ ایشگه آلیش کمیته سی گه شامل بولگن ملکی خدمتچیلیک و اداری صلاحات کمیسیونی نینگ نماینده سی، بشری منابع، جندر و سیلاولر ایرکین کمیسیون گه تیگیشلی بولگن باشلیغلرنینگ حضوری بیلن کونده لیک (شنبه دن پنج شنبه)گچه بو نهاد مقری ده دوامی بار.

تعینلش یوللاوچیلیگی گه کوره" بورچ اوچون کیریتیلگن برچه شرط نامه لرینی تولدیره دیگن و تولدیرگن ایشگه کیرووچی کیشی نینگ سابقه ایشی، اوقیش بیتیمی، سندلر تیکشیریشی و بررسی نتیجه سی گه کوره قبول بولگندن سونگ، سیناو گه کیریشلری ممکن دییلگن."