کابل، خوست و زابل ولایتلری نینگ وکیللریدن جرگه اولوسی ده اوچ کیشی نینگ اورنی بوش ایدی سیلاولر ایرکین کمیسیون تمانیدن اوچ کیشی، ملی شورا جرگه اولوسی گه تانیشتیریلدی.

بو مراسم ده؛ کمیسیون نهادی تمانیدن سیغدیریلگن سیلاولر وثیقه لری و سیلاولر قانونی گه کوره کمیسیون هیئتی رهبرلیگی آرقه لی، اوشه وثیقه لر ینگی وکیللرگه بیریلدی.

زابل ولایتی دن حرمتلی حمیداالله توخی اورنیده نورآغا شهیدزوی، خوست ولایتیدن الحاج غفارخان اورنیده حرمتلی عجب نور منگل و کابل ولایتیدن سید محمد محمودی اورنیده اجمل گلاب جنابلری سیلاولر قانونی نینگ (۵۰) ماده سی و (۳) فقره سی گه کوره ملی شورا جرگه اولوسی گه معرفی بولدیلر.