بو پلان که بوکون ۱۴۰۰ ثور ۴ نچیسیده بیر فیصله نامه آرقه لی کمیسیون رهبرلیک اعضاسی تمانیدن تصویب بولدی.

بو فیصله نامه گه کوره موظف بولگن کمیته سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیگی و کمیسیون دارالانشا استراتیژیک ارتباطات معاونی موطف دیر که استراتیژیک پلان مسوده سینی تیارلب، کمیسیون رهبرلیگی گه تاپشیره دی. همده موظف بولگن ریاستلر و آمریتلر بو کمیته گه همکار بولیب، کیره ک بولگن ده اولتیرشگه اشتراک ایته آله دی.