۱۴۰۰حمل ۲۳ تاریخیده بو نهاد رییس دفتریده بولگن بو اوچره شووده؛ اورنگزیب جنابلری نی نهاد ینگی رییسی صفتیده تعین بولگنینی تبریکله گن دن سونگ الکوزی جنابلری و او بیلن اوز ارا ایککی تمان کیله جک سیلاولر پلانلری و اوتکزیلیشی اوستیده بحث قیلگنلر.