سیلاولر ایرکین کمیسیونی رییسی حرمتلی اورنگ زیب اوزی نینگ دفتریده، پارلمانی بوییچه دولت وزیری حرمتلی گل پاچا مجیدی بیلن اوچره شدی.

بو اوچره شوو ده؛ مجیدی جنابلری بو نهاد رییسی نی رییس تعین بولگنینی تبریکله دی و ایککی تمان سیلاولر مسله لری و کیله جک سیلاولر اوتکزیلیشی اوچون ینگی رهبرلیگی نینگ تیارگرلیکلری توغریسیده فکرلر المشتیریلگن.