سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیک هیئتی بو نهاد رییسی خانم حوا علم نورستانی باشچیلیگیده، کیله جک سیلاولر نی اوتکزیش بوییچه اولتیریش اوتکزدی.

بو اولتیریشده، سیلاولر کمیسیونی دارالانشا معاونلری، مالی و حقوقی حضوریده سیلاولر عملیاتی پلانلری و بیتیم نامه لری، سیلاولر بودجه سی، امنیتی دایرکتیف، سیلاولر قانونی تعدیلی طرحی، سیلاولرنی حوزه بندلیک بوییچه فکر المشتریلدی.

رهبرلیک هیئتی؛ دارالانشا اجراتی، فعالیتلر، ایشلر سرعتی بوییچه کمیسیون مقامی گه دارالانشا دن کیله جک اولتیریشده گزارش بیریش نی التماس قیلدیلر.