سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیک اعضاسی؛ نهاد باشلیغی خانم حوا علم نورستانی باشچیلیگیده، ۱۴۰۰ مالی ییل بودجه سی و شاروالی لیک سیلاولرنی اوتکزیش توغریسیده دارلانشا عملیاتی معاونی و کمیسیون مالی اداری رییسی نینگ گزارشی نی ایشیتدی.

کمیسیون جلسات تالاریده بولگن بو اولتیریشده، شاروالی لیک سیلاولرینی اوتکزیش مسوده طرحی حقیده پریزنتیشن آرقه لی نهاد دارالانشا عملیاتی معاونی داکتر محمد عثمان تمانیدن ارایه بولیب، اوز گزارشی نی مجلس گه بیردی.

همده ۱۴۰۰ مالی ییل بودجه سی و شاروالی لیک لر سیلاولری طرحی حقیده کمیسیون دارالانشا مالی ریاستی گزارشی حقیده هر تمانلمه بحث بولدی و لازم اقدامات همده قیینچیلیکلر حلی و مشکلات لر نی بیلیش حقیده کمیسیون عملیاتی معاونی و دارالانشا اداری و مالی رییسی گه کیره کلی تاپشیریقلر بیریلدی