سیلاولر ایرکین کمیسیونی رھبرلیک ھیئتی بو نھاد سرپرستی و معاونی سید عصمت اللہ مل باشچیلگیدہ، بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی (یوناما)نینگ باش کاتب لیک خاص نمایندہ سی و معاونی رامیز الاکبروف و بیرلشگن ملت لر تسکیلاتی نینگ سیلاولردن آرقہ داشلیک بیلدیروچی بولیمی ارشد مشاوری گرنت کیپن بیلن اولتیریش آلگنلر.

کمیسیون رھبرلیک ھیئتی اوتگن سیلاولردہ بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ تخنیکی و مشورہ لیک یاردملری اوچون منتدارلیک قیلیب؛ "غزنی ولایتی جرگہ اولوسی، ولایتی شورالر، شاروالی لیک و اولوسوال لیک سیلاولرینی اوتکزیشدہ کمیسیون نینگ تخنیکی تیارگرلیکلری بار" دیدی.

برچہ وقتدہ جہانی جامعہ اینیقسہ یونامانینگ کیرہ کلی یاردمی گہ نیازی باردیگن کمیسیون رھبرلیک ھیئتی، ینہ ہم سیلاولرنی اوتکزیشدہ کمیسیون نھادی بو نھادلرنینگ یاردمی گہ کیرہ گی بار، دیگن.

شوندہ ی حالدہ؛ رامیز الاکبروف، کیلہ جک سیلاولرنینگ اوتکزیلیشی اوچون یوناما تمانیدن یاردمچیلیک بار دیب، آرقہ داشلیک و یاردملیک اوچون بو نھادگہ ایشانچ بیردی.