سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ رییسی حوا علم نورستانی رهبرلیک اعضالری و کمیسیون ایشلاوچیلری تمانیدن نماینده‌سی اوله‌راق، ییتیب کیلگن قربان هه‌ییتی نی افغانستان برچه اهالیسی‌ و اسلام دنیاسی مسلمانلری‌گه تبریکله‌یدی.

کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری و ایشلاوچیلری،  مسلمانلرنینگ عبادتی‌ و قربان‌لیکلری قبول بولسین دیب الله متعال گه دعا قیله دیلر. 

بو نهاد نینگ رهبرلیک هیٲتی و ایشلاوچیلری الله متعال گه امید باغله یدی که، اوزی نینگ سان‌سیز رحمتی سبب کسل‌لیکلر، قه‌یغو و خشونتلر نی یوقاتیب، بوتون خلققه دایمی تینیچلیک و یخشی یشش‌نی نصیب ایتسین.