جمهورلیک ریاست سیلاوی 1398- ییل 6- میزانده یولگه قوییلماقده، سیلاولر شفاف‌لیگی و تینیق‌لیگی اوچون (سیاسی احزاب و کاندیدلر نماینده لری) کوزه تووچی‌لر (مدنی جماعه نهادلری و سیلاوگه تیگیشلی بولگن خلق ارا نهادلری، عامه‌وی مدیالرنی سیلاوجریان‌لریده حضوری مهم بولیب، اعتبارخطی بولگن نظارتچی و کوزه تووچی‌لر سیلاو جریانیدن نظارت قیلیب بو خصوصده گزارش ترقتماقده.

سیلاولر مستقل کمیسیونی، سیلاو قانونی 19-ماده(1) فقره و 10 بندی بویروغی مطابقتیده، نظارتچی و کوزه تووچی‌لر سیلاولردن نظارت قیلیشی اوچون سیلاو یولگه قوییلمسدن آلتی کون آلدین یعنی 1398/02/06 الی 1398/06/30 اعتبارخط‌نی تقدیم قیلماقده. تیگیشلی نهادلرده اعتبار خط بیریلیشی اوچون قوییده گی لایحه‌لر کوزگه توتیلگن: 

الف) کاندیدلرگه اعتبار خط بیریش

سیلاولر مستقل کمیسیونی نامزدلر سونگی رویخطیده شامل بولگن نامزدلرده، کمیسیون باشلیغی‌نی مُهر و امضاسی بولگن اعتبار خط نی کاندیدلر و اولر تمانیدن تانیتیلگن نماینده لرگه تاپشیره دی. کمیسیون تمانیدن اعتبار خط آلگن هر نامزد اوز نماینده سینی سیلاولردن نظارت قیلیش اوچون کمیسون لایحه‌لری مطابقتیده مرکزلرده یوبارماقده.

ب) سیاسی احزاب‌‎لرده اعتبار خط بیریش شرط لری

سیلاو لایحه‌سی مطابقتیده، سیاسی احزاب‌نی نظارتچی‌لریده اعتبار خط بیریش شرط لری قوییده گی دیک:

 1. نظارتچی‌لرده اعتبار خط آلیش اوچون، حزب باشلیغی یاده صلاحیت گه ایگه بولگن نماینده سی‌نینگ امضاسی بولگن ایستک یازووی تقدیم قیلیش.
 2. سیاسی حزب‌نی فعالیت و کیم‌لیک خطی کمیسیون گه بیریشی و بو خط آلتی آی گه قدر کمیسیونگه قالماقده.
 3. سیاسی احزاب گه تیگیشلی بولگن (01) فورمه‌سی‌نی لایحه‌لرینی عملگه آشیریش و اوندن کیین امضالش.

ج) کوزه تووچی‌لرگه اعتبارخط بیریش شرط‌لری

سیلاولر لایحه‌سی و کوزگه توتیلگن شرایط لر مطابقتیده(سیلاوگه تیگیشلی مدنی جماعه نهادلری و خلق ارا نهادلری) کوزه تووچی‌لرگه اعتبار خط بیریش شرط لری قوییده گی دیک:

 1. کوزه تووچی‌لرگه اعتبار خط آلیش اوچون، تیگیشلی اداره نی صلاحیت گه ایگه بولگن نماینده سی تمانیدن ایستک یازووی تقدیم قیلینیشی؛
 2. آلتی آی اعتبارگه ایگه بولگن عدلیه، اخبارات و فرهنگ وزیرلیگی تمانیدن بیریلگن فعالیت کیم‌لیگی بولیشی؛
 3. کمیسیون آرقه‌لی ترتیب بیریلگن مجبوریت خط گه تیگیشلی (01) فورمه‌سینی تولدیرگنیدن کیین امضالشی؛
 4. کوزه تووچی اساس نامه‌سیده، عیاللرنی سیاسی مشارکتی، بشرحق‌لری، دموکراسی سیلاو ترماق‌لری و چولاق‌لر فعالیتی کورینیشی؛
 5. اونینگ تشکیلاتیده سیلاولرگه تیگیشلی بولگن مخصوص ویب‌سایت و یایین ترماق‌لری بولیشی؛
 6. سیلاو جریانیده فعالیت قیلیش اوچون اوتکی دور سیلاولرده اعتبارخط قولگه کیریتگن گزارش کوزه تووچی نهاد آرقه‌لی کمیسیون گه تقدیم ایتیلیشی؛
 7. خلق ارا کوزه تووچی‌لرنی، افغانستان ده بولگن یشش مکانی انیق‌لنیشی و ایش رخصت نامه‌سی بولیشی؛

د) میدیالرده اعتبارخط بیریش شرط لری

عامه‌وی میدیالرگه اعتبار خط بیریشی، سیلاو کمیسونی و آلدیندن ترقه‌تیلگن لایحه‌لرگه اساس قوییده گی دیک شرط لرگه ایگه:

 1. سیلاو جریانیدن گزارش ترقه‌تیشی اوچون اعتبارخط آلیشی خصوصیده، میدیا باشلیغی یاده صلاحیت گه ایگه بولگن نماینده سی آرقه‌لی ایستک یازووی یوباریشی؛
 2. میدیالرنی، اخبارات و فرهنگ وزیرلیگی تمانیدن فعالیت کیم‌لیگی بولیشی؛
 3. میدیالرگه تیگیشلی معلومات گه ایگه بولگن (01) فورمه‌سی‌نی تولدیریب اوندن کیین امضالشی؛

 

اعتبارخط قولگه کیریتش جریانی:

 1. اعتبار خط و کیره ک بولگن هجت‌لرنی آلیش اوچون ایستک یازوو یوباریش. تیگیشلی لایحه‌لرنی کوزگه توتیش و (01) فورمه‌سینی تولدیریش مهم دیر. نظارتچی و کوزه تووچی‌لر مجبوریت خط نی امضالشی کیره ک.
 2. اعتبارخط آلگن شخص‌لرنی هجتی تیکشیریلیشی و ایشانچی تام بولیشی. هجت‌لریده کمچیلیک بولگن صورتده تیگیشلی نهادگه مراجعت قیلیب، حل یول‌تاپگنیدن کیین کمیسیون گه تاشیرسین.
 3. آلدین دن کوزگه توتیلگن اعتبارخط بیریلیشی و بیریلمس‌لیگی همده تیکشیریلیشی اوچون، متقاضی‌لرنی هجت‌لری کمیسیون ییغینیده تقدیم ایتیلسین.
 4. شرایط گه تینگ بولگن شخص‌لرده اعتبار خط بیریش. بو مرحله‌ده تیگیشلی اداره اعتبارخط‌نی تیارلب کمیسیون باشلیغی امضاسیدن کیین تیگیشلی نهادگه توزیع قیله‌دی.
 5. بیر شخص گه تیگیشلی بولگن اعتبارخط آنلاین سیستیمه‌سی واسطه‌سیده User یا ایشلاوچی و Password یا شیفری بولیشی ممکن. اعتبار خطگه ایگه بولگن نهاد، بو یولدن نماینده لریگه تیگیشلی معلومات‌نی ترتیب و ترقته آله‌دی.
 6. اعتبارخط گه ایگه بولگن نهادلر، چاپدن چیققن کارت‌لرنی تصدیق‌لش مقصد کابل‌نی مرکزی دفتری و ولایت‌لرگه بولگن دفترلرده باریشی کیره ک. کمیسیون ایشلاوچی‌لری آرقه‌لی اعتبارگه تینگ بولگن بولگن کارت‌لر تگیشلی نهادلر آرقه‌لی نماینده لریگه توزیع قیلینه‌دی.
 7. خلق ارا نظارتچی و کوزه تووچی‌لرنی کیم‌لیک کارتی، سیلاولر کمیسیونی آرقه‌لی تصدیق لنه‌دی.
 8. تاپشیریلگن کیم‌لیک کارت و اعتبار خط‌لر یالغیز جمهورلیک ریاست سیلاویگه تیگیشی دیر.

بو خصوصده تیگیشلی هجت‌لر

کیم‌لیک کارت و اعتبار خط صادر قیلینیشی خصوصیده،  کیره ک‌لی لایحه‌لرنی عملگه آشیریب اوندن کیین کیم‌لیک کارت‌لرنی صادر قیلیشی، نظارتچی و کوزه تووچی‌لرنی اعتبارخطی و کیم‌لیک کارتی تیگیشلی اداره آرقه‌لی تیکشیریلیشی دیر. 

اعتبارخط قولگه کیریتیشی خصوصیده آرتیقچه معلومات اوچون 190- رقم گه قونغیراق قیلینگ یاده کمیسیون‌نی الکترونیکی بیلگی‌سی بولگن (www.iec.org.af) گه باش اورینگ. 

سیزلرنی رایینگیز، سیزلرنی کیله جگینگیز