سیلاولر مستقل کمیسیونی، افغانستان بویلب ایرکین سیلاو یولگه قوییلیشی مقصد 1384- ییلده یره تیلدی. اولکه اساسی قانونی‌نینگ 156- ماده سی مطابقتیده سیلاولر ایرکین کمیسیونی اولکه بویلب هرقندی سیلاو یولگه قوییلیشی و نظارت ایتیش مسولیت گه ایگه دیر. کمیسیون نی مسوولیتی سیلاو قانونیده مشخص ایتیلگن. اوشبو کمیسیون رهبرلیک اعضالری اوشبو نهاد ایش ریجه‌سی‌نی تصویب دن کیین دارالانشا فعالیت‌لرینی نظارت قیلماقده.

سیلاو ایرکین کمیسیون‌نینگ ریاست مقام‌لیگیده ( رئیس، اورین باسری و کاتیبی شامل ییتی عضوی بار. شونینگ دیک کمیسیون‌نینگ ارشد مصلحت‌چی‌لری، حقوقی، اداری و تشقی رابطه لر؛ ایچکی تفتیش، کوزه تیش و تیکشیریش ریاست‌لیگی و دفتر ریاست‌لیگی هم شامل دیر.

سیلاو پروسه‌سی‌نینگ عملیاتی و اجراییه وی ایش‌لری کمیسیون‌نینگ دارلانشا ریاست‌لیگی گه باغلیق دیر، سیلاو ایرکین کمیسوین‌نینگ دارلانشا ریاستی‌نینگ تشکیلاتیده اوچ اورین باسری(عملیاتی، استراتیژیکی رابطه‌لر و مالی اداری) شامل بولیب و شونینگ دیک مرکزی دفترده بولگن ریاست‌لر دارالانشا اورین باسرلری و 34 ولایت دفتری‌نینگ ریاست‌لیگی کمیسیون عمومی دارالانشا ریاستی چوکاتیده فعالیت قیلماقده.

سیلاولر مستقل کمیسیون‌نی دارالانشاسی، اوشبو کمیسیون‌نی اجراییه‌وی مهم بولم‌لریگه مسول بولیب، کمیسیون آرقه‌لی ریجه لنتیریلگن مهم موضوع‌لرنی عملگه آشیریش مسوولیت گه ایگه. کمیسیون نی مرکزی و ولایت‌لرده گی دفتری‌نینگ برچه مسولیتی سیلاولر مستقل کمیسیون نی عمومی دارالانشاسی گه باغلیق بولیب، سیلاو ایشلرینی آلغه آلیب بارماقده.

سیلاو قانونی‌نینگ اون اوچینچی ماده سی مطابقتیده دارالانشا عمومی باشلیغی، سیاسی احزاب و مدنی جماعه نهادلری تمانیدن کمیسیون‌نی عضوی اوله راغ تانشتیریلیب، اوندن کیین جمهور رییس‌لیک سیلاو نامزدلری تمانیدن ایشانچ آواز قولگه کیریتیشی مقصد سیلاوگه قوییله‌دی. اوندن کیین کوپلب ایشانچ آواز قولگه کیریتگنیدن کیین بیری دارالانشاعمومی باشلیغی حیثیده جمهور باشلیغ تمانیدن تنلنه‌دی.

قوییده گی چارت سیلاولر مستقل کمیسیونی و دارالانشا اداره سی‌نینگ تشکیلاتیدن عبارت:

سیلاولر مستقل کمیسیونی نینگ ادارای تشکیلاتی گه کوره 582 دایمی بستی (176 مرکزی بست و 263 ولایتی بست) بار که هلیگچه (439) کیشی مرکز و ولایتلرده بو بست لرنی ایگللب، ایشلب تورگنلر.

ایسلش کیره ک که مرکزی دفترده 176 ایشلاوچی ایش گه آلینگن جمله دن 24 ته سی عیال و 152 ته سی هم ایرککلر و ولایتی دفترلرده شونینگدیک 263 تن کیشی ایشلاوچی حیثیده که اولردن 9 ته سی عیال و 254ته سی هم ایرکک لردن دیر که ایش بیلن مصروف بولیب توریبدیلر همده سیلاولر کونلریده رسمی ایشلاوچیلردن باشقه قراردادی کیشیلرنی هم ایشگه آله دیلر.

 

سیلاولر مستقل کمیسیونی 1398 ییلی تشکیل گه کیرگن ایشلاوچیلرنینگ قیسقه احصایه سی

تشکیل گه کیرگن بستلر مجموعی

ولایتی دفترلرده ایشلاوچیلرنینگ سانی

مرکزی دفترده ایشلاوچیلرنینگ سانی

اداره

رقم

582

9 کیشی عیاللردن

254 کیشی ایرککلردن

24 کیشی عیاللردن

152 کیشی ایرککلردن

سیلاولر مستقل کمیسیونی

1