شمارش معکوس روز انتخابات

کون
ساعت
دقیقه
ثانیه
جمهورلیک ریاست سیلاوی گچه، شنبه ۶ میزان ۱۳۹۸

ینگی ینگیلیکلر

تاریخ انتشار 03 آگوست 2021

کمیسیون تورتینچی و اوچینچی بستلری شارت لست پروسه سی نینگ جریانی!

سیلاولر ایرکین کمیسیونی ملکی خدمتچیلیک اداره سی تورتینچی و اوچینچی ۴۹ بست نینگ شارت لست پروسه سی تیکشیریشی؛ ایشگه آلیش کمیته سی گه شامل بولگن ملکی خدمتچیلیک و اداری صلاحات کمیسیونی نینگ نماینده سی، بشری منابع، جندر و سیلاولر ایرکین کمیسیون گه تیگیشلی بولگن باشلیغلرنینگ حضوری بیلن کونده لیک (شنبه دن پنج شنبه)گچه بو نهاد مقری ده دوامی بار.

تاریخ انتشار 02 آگوست 2021

مُلکی خدمتلر اداره‌لریده خاتین - قیزلر مشارکتینی آشیریش پالیسی‌سینی شرحلش!

مُلکی خدمتلر اداره‌لریده خاتین - قیزلر مشارکتینی آشیریش پالیسی سی بیر پریزنتیشن آرقه‌لی سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ ایشلاوچیلریگه بو نهاد مرکزیده شرح ایتیلدی.

تاریخ انتشار 29 ژوئیه 2021

بیرق ملی کونی مناسبتی بیلن سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ قوتلاو پیامی

سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ ایشلاوچیلری و رهبرلیک هیئتی، بیرق ملی کونی (ییتتینچی اسد)نی اعزازلب، اولکه بیراغینی افغان لر نینگ بیرلیک سبمولی بیله دی.

هرخیل سیلاو جریانیده نظارتچی و کوزه ‌تووچی‌لرنی حضوری خلق ارا معیاری اساسیده، سیلاو تینیق‌لیگی و ضمانت‌لی بیرحالده یولگه تشله‌نیشی اوچون مهم دیر.

سیلاولر روندینی نظارت ایتووچی و کوزه تووچی‌لر، سیلاو بولیب اوتیش چاغیده هرقندی قلاب کارلیک و ساحته کارلیک‌لرگه قرشی توخته‌لیشی یانیده، سیلاو یولیده‌گی جنجل‌لرکمه ییشیده رولی بار.

سیلاولرنی نظارت ایتووچی و کوزه تووچی‌لر، سیلاولر مستقل کمیسیونی تمانیدن اعبتارخطی‌نی آلگنیدن کیین قوییده‌گی مسوولیت و مجبوریت‌لیک‌لرگه ایگه:

الف. ایچکی نظارت‌چی و کوزه تووچی‌لر:

سیلاو قانونی مطابقتیده، سیاسی احزاب و مستقل نامزد تمانیدن تانشتیریلگن ایچکی نظارتچی و کوزه تووچی‌لرنی سیلاو جریانیدن نظارت ایتیشی اوچون حقوقی و مجبوریت‌لری:   

 1. تیگیشلی ریجه و جریان‌لر مطابقتیده، مستقل سیلاو کمیسیونی و اخبارات‌لرده قولتاپیشیدن ایشانچ نامه‌لرینی آلیش؛
 2. سیلاو ماده‌لری انتقال بیریلیشی، آواز بیریش مرکزلر آچیلیشی، رای بیریش چاغیده آوازلر سنه‌لیشی، نتیجه‌لرنی بیریلگن فورمه گه یتیشتیریش، آواز نتیجه‌سی قید ایتیلگن فورمه‌نی مخصوص اورینده سقلش، آوازلرنی قیته سنه‌لیشی و بوتون آوازلرنی توپلش مرکزینی نظارت آستیده آلیشی؛
 3. سیلاو جنایتی و ساحته کارلیک‌لر کوزگه کورینگنده شکایت‌لرنی تیگیشلی اداره گه ترقه تیشی؛
 4. سیلاو جریانیدن گزارش ترقه‌تیب، اونگه تیگیشلی واقعیت و اصلیت‌نی مراعت ایتیب، نظارتچی‌لر آرقه‌لی شکایت‌لرنی قید ایتیش؛
 5. تیگیشلی لایحه نقطه نظریدن کوزه‌تیلگن موضوع‌لرنی مراعت ایتیب، هرقندی شایعه و ناتوغری سوزلردن واز کیچیش؛

ب. خلق ارا نظارتچی و کوزه تووچی‌لر:

سیلاو قانونی مطابقتیده، خلق ارا نظارتچی و کوزه تووچی‌لر نی حقوق و مجبوریتی قوییده‌گی دیک:

 1. خلق ارا نظارتچی و کوزه تووچی‌لر، سیلاو جریانیده اخبارات ده قولتاپیش حقیگه ایگه بولیب، سیلاو کونلریده قولگه کیریتگن گزارشینی طرف سیز حالده ، کمیسیون، حکومت، بیرلشگن ملت‌لر دفتری‌نینگ نماینده‌لیگی و رسانه‌لرده ترقه‌تیشی کیرک. خلق ارا نظارتچی و کوزه تووچی، سیلاو قاعده‌لری، قانونی هجت‌لر و تیگیشلی لایحه‌لرنی رعایت ایتیب، سیلاولر شکایت‌لرینی تینگلش کمیسیونیده هرقندی شکایت قیلیش گه حقی یوق.

مهم نکته‌لر:

 1. آوازلر سنه‌لیش چاغیده نظارتچی‌لرحضوری بولمه گنده، آواز بیریش مرکزی‌نینگ مسووللری آوازلرنی سنه‌ب، نظارتچی‌لر حضور سیزلیگده دفترچه گه قید ایتسین.
 2. نظارتچی و کوزه تووچی‌لرنی آواز بیریش مرکزلریدن چیقاریش گه هیچ کیم‌نی حقی یوق، لیکن آوازلر سنه‌لیب و صندوق مهر و قلف لنگنیدن کیین ممکن بولسه کیرک.
 3. نظارتچی و کوزه تووچی‌لر، آواز بیرووچی‌لر شرایطگه تینگ بولمسه، آواز بیریش چاغیده کیم‌لیک‌لرده ستیکر بولمه‌گن صورتده، ستیکر آواز بیره دیگن شخص گه تینگ بولمه‌گن حالده ناراضی‌لیک کورسه تیشگه حقی‌بار. شونگه اوخشش آوازبیریش مرکزلری‌نینگ مسول‌لری نظارتچی و کوزه تووچی‌لرنی قناعتی قولگه کیلمه گنده، نظارتچی و کوزه تووچی‌لر اعتراض‌لرینی سیلاولر شکایت‌لرینی تینگلشک کمیسون‌نی ولایتی دفتریده قید ایتسین‌لر.

چیکلاولر:

 1. نظارتچی و کوزه تووچی‌لر، سیلاو جریانی و آوازبیریش روشی خصوصیده مداخله ایتیش‌گه حقی یوق. شونگه اوخشش اولر آواز بیرووچی‌لرنی شخصی ایش‌لریده اره‌لشمه‌سین. همده سیلاو ایشلری و آواز بیرووچی‌لر قیسی شکلده آوازبیریش گه مداخله قیلیشگه حقی یوق.

بیر محلده نظارتچی و کوزه تووچی‌لرنی سانی کوپ بولگن حالده، محل باشلیغی اولرنی نوبت‌ده آواز بیریش محلیده کیریشگه رخصت بیره‌دی.

 1. عیال‌لرگه تیگیشلی بولگن محلده سیلاو و آوازلر سنه‌لیش جریانیده، عیال نظارتچی بولیشی ممکن.
 2. سیاسی احزاب یاده کوزه تووچی نهادلر تمانیدن قانون سیز یولباریلگن حالده، سیلاولر مستقل کمیسیونی، نظارتچی و کوزه تووچی‌لرنی کیم‌لیک کارتی‌نی ابطال قیلیشگه حقی بار.

آرتیقچه معلومات اوچون 190 رقم گه قونغیراق قیلینگ!

سیزلرنی رایینگیز، سیزلرنی کیله جگینگیز