شمارش معکوس روز انتخابات

کون
ساعت
دقیقه
ثانیه
جمهورلیک ریاست سیلاوی گچه، شنبه ۶ میزان ۱۳۹۸

ینگی ینگیلیکلر

تاریخ انتشار 03 آگوست 2021

کمیسیون تورتینچی و اوچینچی بستلری شارت لست پروسه سی نینگ جریانی!

سیلاولر ایرکین کمیسیونی ملکی خدمتچیلیک اداره سی تورتینچی و اوچینچی ۴۹ بست نینگ شارت لست پروسه سی تیکشیریشی؛ ایشگه آلیش کمیته سی گه شامل بولگن ملکی خدمتچیلیک و اداری صلاحات کمیسیونی نینگ نماینده سی، بشری منابع، جندر و سیلاولر ایرکین کمیسیون گه تیگیشلی بولگن باشلیغلرنینگ حضوری بیلن کونده لیک (شنبه دن پنج شنبه)گچه بو نهاد مقری ده دوامی بار.

تاریخ انتشار 02 آگوست 2021

مُلکی خدمتلر اداره‌لریده خاتین - قیزلر مشارکتینی آشیریش پالیسی‌سینی شرحلش!

مُلکی خدمتلر اداره‌لریده خاتین - قیزلر مشارکتینی آشیریش پالیسی سی بیر پریزنتیشن آرقه‌لی سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ ایشلاوچیلریگه بو نهاد مرکزیده شرح ایتیلدی.

تاریخ انتشار 29 ژوئیه 2021

بیرق ملی کونی مناسبتی بیلن سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ قوتلاو پیامی

سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ ایشلاوچیلری و رهبرلیک هیئتی، بیرق ملی کونی (ییتتینچی اسد)نی اعزازلب، اولکه بیراغینی افغان لر نینگ بیرلیک سبمولی بیله دی.

سیلاولر مستقل کمسیونی، جمهورلیک ریاست سیلاوی جاری ییل آلتینچی میزانده آچیق، شفاف، تینیق و بوتونلی حالده یولگه قوییلیشیده ایشانچ بیلدیره دی. سیلاولر مستقل کمیسیونی سیلاو جنایت‌لری و قلاب کارلیک اونگی آلینیشی خصوصیده ییترلیچه تدبیر قولگه کیریتگن. بو یولده (برماق بیلگی‌سی قید ایتیلیش، صورت آلیش، کیم‌لیک‌لر صورتی قید ایتیلیش، کیم‌لیک‌لر آرقه‌سیده یاپشتیریلگن استیکر صورتی آلینیش) خصوصیده بایومتریک اوسکونه سیدن فایده لنیش، شونینگ دیک آواز بیرووچی برماغی بویاقلش، کیم لیک لر مارکر قلمی بیلن بیلگی لش، توشدن کیین ساعت اوچده آواز لر سنه لیشی و آوازلر نتیجه سی قید ایتیلگن لیست لر محل دن مرکزده بایومتریک اوسکونه سی آرقه لی دیجتلی شکلده انتقال بیریلیشیدن عبارت دیر.

شونینگ دیک اوشبو پروسه، ایچکی نظارتچی لر(سیلاونی نظارت ایتووچی نهادلر، نامزدلر، احزاب و سیاسی تشکیلات نظارتچی لری)، سیلاولر مستقل کمیسونیدن اعتبارخط آلگن مدیالر و خلق ارا کوزه تووچی لر نظارت قیلینه دی. خودی شونده مردم و تیگیشلی طرف لر سیلاو وقتیده، شفاف، بوتونلی، ایرکین و قلاب کارلیک دن ییراققه بولیشیدن ایشانچ بیلدیریشی کیره ک.

آوازلر حسابلش جریانیده شفاف لیک:

آوازلر نظارتچی و کوزه تووچی لر حضوریده حسابله نیب و بو خصوصده هیچ کیم نی توغری و ناتوغری اره لشماققه حقی یوق. اعتبارگه تینگ کیم لیک کارتی بولگن نظارتچی و کوزه تووچی لر آواز بیریش محل لریده باریب آوازلرنی حسابلش جریانیدن نظارت ایتسین. شونینگ دیک نظارتچی لر، کوزه تووچی لر، میدیانماینده لری و مخصوص مهمان لر آوازلرنی حسابلش محل لریده باریب پروسه سی کیچیکتیریش و بوزیق باشلیک که حقی یوق.

مرکز و محل ایشلاوچی لری، نظارتچی و کوزه تووچی لر همده میدیا نماینده لرینی آوازلر سنه لیش جریانیده باریش اوچون توسیق یرتمس لیگی کیره ک. آوازلرنی حسابلش مرکز، مهمان لر، میدیا نماینده لری، نظارت چی و کوزه تووچی لر حضوری کوپه ییب حد دن تشقری زیچلیک اونگی آلینشی اوچون محل باشلیغی تمانیدن چاره تدبیر قولگه آلینسین. نظارتچی  و کوزه تووچی لر همده میدیا نماینده لری حضور سیزلیگیده آوازلر سنه لیب، کتابچه ده قید ایتیلگن حالده اولر مرکز باشقرووچی سیدن اوشبو موضوع نی تصدیقلشی سوره شی کیرک. نظارتچی، کوزه تووچی و میدیا نماینده لری آوازلر حسابلش جریانیده نامزدلر آوازلری خصوصیده هیچ قندی قرشی لیک کورستمس لیگی  کیره ک.

آوازلرنی حسابلش محل نی ایشلاوچی لری، آواز صندوقی نی مهر و قفل رقمی نی یوقاری سیس بیلن اوقیش گه کیریتیب، آواز بیرووچی یپراق صندوق نی نظارتچی، کوزه تووچی لر، میدیا نماینده لری و مخصوص مهمان لر حضوریده آچسین.

آوازلرنی حسابلش محل ایشلاوچی لری، بیرینچی باسقینچده صندوق ایچیده بولگن آواز یپراغ لرنی قوییده گی لایحه دیک منسجم لشتیریشی کیره ک:

  • بایومتریک که ثبت و تصدیق قیلینگن آواز بیریش یپراغی(QR code): اوشبو یپراغ لر تیگیشلی لایحه لر مطابقتیده منسجم لنیب، کیین حسابلنه دی.
  • بایومتریک که ثبت و قید قیلینمه گن آواز بیریش یپراغی(QR sode): اوشبو یپراغ اعتبارگه تینگ بولمه ی تانیلیب، ابطال ایتیلگن یپراغ لر قطاریده شامل بوله دی.

شونگه اوخشش، کیلگوسی باسقینچلرده تنلنگن ایشلاوچی لر اعتبارلی و اعتبارسیز یپراغ لرنی تیگیشلی لایحه لر مطابقتیده تیکشیریب منسجم لشتیره دی. آوازلر حسابلنگنیدن کیین سونگی فروم نتیجه سی کوزگه توتیلگن لایحه مطابقتیده برچسب له نیب بایومتریک اوسکونه سیده قید قیلینگن دیجتل نتیجه سی محل باشلیغی نظارتی آستیده تولدیریلیب، اوندن کیین ایکی فورم(دیجیتلی و نتایج فورمی) محل باشلیغی آرقه لی ماسلشتیریلماقده.  اوندن کیین محل باشلیغی یاده باشقه بیران ایشلاوچی لردن بیری نظارتچی لر، کوزه تووچی و میدیا نماینده لرنی تصدیق و امضا له گن سونگی و توگل نتیجه مرکزده جونه تیله دی.

شونینگ دیک سونگی نتیجه فورمی صورتی آلینگن چاغی و تاریخی بایومتریک اوسکونه سیده اوتوماتیک قید ایتیلیشی کیره ک. بایومتریک اوسکونه سی صورت آلگن زمانی و تاریخی نی اوتوماتیک حالده مشخص قیلگن و هیچ کیمسه آرقه لی اوزگریلمه یدی.

آرتیقچه معلومات اوچون 190 رقم گه قونغیراق قیلینگ.

معلوماتی برگه رقمی 12