شمارش معکوس روز انتخابات

کون
ساعت
دقیقه
ثانیه
جمهورلیک ریاست سیلاوی گچه، شنبه ۶ میزان ۱۳۹۸

ینگی ینگیلیکلر

تاریخ انتشار 18 جنوری 2021

ندر آیلیک اولتیریشی نینگ اوتکزیلیشی

جندر آیلیک اولتیریشی سیلاولر کمیسیون منشی سی و کمیشنری خانم رحیمه ظریفی باشچیلیگیده، جندر آمریتی تمانیدن بو نهاد مقریده اوتکزیلدی.

تاریخ انتشار 14 جنوری 2021

"پروژه باشقروچیلیک" اورگه تیش برنامه سی نینگ توگه لیشی

کمیسیون مرکزی دفترلر عمومی مدیرلری و آمرلری اوچون اوچون یولگه قوییلگن بیش کونلیک "پروژه باشقروچیلیک"اورگه تیش برنامه سی یوتوقلیک بیلن اوز اداغی گه ییتیشدی.

تاریخ انتشار 12 جنوری 2021

سیلاولر قانونی تعدیلی توغریسیده کمیسیون اعضا رهبری و رییسلری نینگ اوز ارا اولتیریشی

سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ رهبری اعضاسی اوز ارا اولتیریشینی کمیسیون کمیشنری و سرپرستی سید عصمت الله مل باشچیلیگیده مرکزی دفترلر رییسلری، کمیسیون مشاورلری و بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی (UNDP ) انکشافی برنامه لر مشاورلری بیلن اوتکزدیلر.