پوسترهای انتخابات ۱۳۹۸

  پروسه مرکز ملی جمع بندی نتایج: از دریافت الی نتایج نهایی 
  دیاگرام جریان دریافت معلومات تفتیش از دستگاه‌های بایومتریک 
  پروسیجر دریافت وسایل بایومتریک و خریطه های محافظتی 
  مراحل ارتباطات 
  برای معلولین در روز انتخابات همکاری صورت گرفته و برای آنان اولویت داده می شود 
  رای دادن در انتخابات مسوولیت ماست! 
  اشتراک گسترده‌ی زنان در انتخابات سرنوشت ساز بوده و به مشروعیت آن می افزاید 
  در انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ اشتراک کرده و به کاندیدای مورد نظر خود رای دهید 
  مراحل بایومتریک رای‌دهنده 
  رای شما، حق شما، سرنوشت شما 
  رای شما، تغییر در زندگی شما 
  رای زنان و مردان برابر است 
  مراحل رای‌دهی 
  رای شما سری است 
  رای زنان، قدرت زنان 
  رای جوان، اراده جوان 
ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی
ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان
نام تانرا در لیست رای‌دهندگان بیبینید
هموطنان کوچی و اهل هنود!
برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸، ثبت نام نمایید. مراکز ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان، همه روزه به شمول روز های جمعه از ساعت ۷ صبح الی ۴ عصر، به روی اشخاص واجد شرایط رای دهی باز است. ثبت نام تقویتی رای دهندگان تا هشتم سرطان سال جاری ادامه دارد.
هموطنان گرامی!
آیا از روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ خبر دارید؟
خواهران و مادران عزیز!
برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸، ثبت نام نمایید
مردم شریف غزنی!
بنابرتکمیل نبودن ثبت نام رای دهندگان قبلی در ولایت غزنی، ثبت نام رای دهندگان آن ولایت برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری از نو صورت می گیرد

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط