بخش اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان یکی از بخش‌های مهم اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم است که مسئولیت طرح و تطبیق نمودن تمامی فعالیت های آگاهی عامه را به عهده دارد. اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، مسولیت دارد تا در مورد تمامی فرایندهای انتخاباتی و مراحل انتخاباتی (ثبت نام رأی دهندگان، ثبت نام نامزدان،کمپاین، روز رأی دهی، شمارش آراء، اطلاع رسانی به مردم، برگزاری انتخابات‌ها، اعلام نتایج انتخابات) طبق تقویم انتخاباتی اطلاع رسانی به موقع نماید. این بخش برای اطلاع رسانی دقیق و فعال برنامه‌های معلوماتی را تهیه نموده و از طریق رسانه‌های همگانی به نشر می‌رسانند:

 1. نشر ویدیوهای معلوماتی؛
 2. نشر پوستر، بلبورد، پل ساین و بروشورهای معلوماتی؛
 3. نشر برگه‌های معلوماتی انتخاباتی؛
 4. نشر پیام‌های رادیویی و تلویزیونی؛
 5. تهیه و نشر اخبار، اطلاعیه‌ها، اعلامیه‌ها و پیام ها از طریق رسانه‌های اجتماعی؛
 6. نشر مطالب مهم انتخاباتی در ویب‌سایت کمیسیون مستقل انتخابات؛
 7. خبرنامه چاپی؛
 8. بخش مرکز تماس‌ها (کال سنتر)؛
 9. نشست‌های مطبوعاتی؛
 10. نشست‌های مشورتی؛
 11. برگزاری جلسات رو در رو (مبلغین)؛
 12. تدویر سمینار و ورکشاپ های آموزشی؛
 13. تیاتر سیار در ولایات و شهرها.

بخش اطلاعات و ارتباط با رسانه های ریاست اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، به منظور اطلاع رسانی وایجاد ارتباط نزدیک با رسانه‌ها، علاوه بر پوشش خبری برنامه‌های کمیسیون، سلسه برنامه‌های کنفرانس مطبوعاتی، جلسات علنی، نشست‌های مشورتی، نشر اعلامیه‌های مطبوعاتی و خبری ترتیب می‌دهند. بخش نظارت از رسانه‌های ریاست اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون انتخابات فعالیت‌های رسانه‌ها را نظارت نموده، راپور روزانه و نکات مورد بحث را برای رهبری و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می‌نماید. هم‌چنان مطالب بسیار مفیدی در مورد انتخابات، موضوعات مرتبط به انتخابات و شرکایی انتخاباتی (احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر و رسانه‌ها) که برای بلند بردن سطح آگاهی شهروندان مهم می‌باشد، مطابق قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان تهیه شده، همواره از طریق ویب‌سایت کمیسیون مستقل انتخابات نشر می‌شود.
 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط