کشور ما در آستانه‌ی مهم‌ترین رویداد سیاسی، اجتماعی و تاریخی قرار گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری در ۶ میزان امسال (۱۳۹۸) برگزار می شود و مردم سرنوشت سیاسی خود را در سطح ملی برای پنج سال آینده رقم خواهند زد. لذا، مشارکت گسترده‌ی مردم (از هر قشر) در انتخابات پیش‌رو و حضور آنان در پای صندوق‌های رای‌دهی از اهمیت اساسی برخوردار است. در این میان، سهم‌گیری و اشتراک زنان در انتخابات، مهم و حیاتی پنداشته شده و برگزاری انتخابات بدون مشارکت آنان، ناقص خواهد بود.

مشارکت و رای‌دادنِ زنان و مردان در انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برابر شناخته شده و این قانون به مثابه قانون مادر، بر اشتراک گسترده‌ی زنان در انتخابات تأکید کرده است. این اصل، همچنان در دین مبین اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته و اشتراک زنان و مردان در انتخابات، حیثیت اشتراک آنان در بیعت را داشته و در این خصوص، هیچ گونه ممانعتِ شرعی وجود ندارد.

خوشبختانه، در طی یک و نیم‌دهه‌ی گذشته و تمثیل دموکراسی در کشور، زنان در کنار مردان، نقش چشم‌گیری را در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیدا کرده و نقش‌آفرینی گسترده‌ی آنان را در تحولات سیاسی و اجتماعی نمی‌توان نادیده گرفت. حالا، زنان می‌توانند با آگاهی از اوضاع جاری، در باره‌ی حال و آینده‌ی زندگی خود و کشور تصمیم گرفته و به مردم‌سالاری، پاسخ مثبت دهند. آنان، اکنون انتخاب می‌کنند که چه سرنوشتی را برای خود و کشور خود رقم بزنند. آنان می‌خواهند تصمیم‌گیران، مدیران و رهبران آینده‌ی کشور خود بوده و از هر نقطه‌ی این خاک، صدای شان را بلند کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات، در تلاش است انتخاباتی در کشور برگزار شود که به رغم رقابتی بودن و مشارکت حداکثری مردم در آن، فارغ از دغدغه‌های مرتبط با جنسیت نیز باشد. به سخن دیگر، کمیسیون در نظر دارد همه‌ی اقشار مردم، اعم از زنان و مردان، بدون در نظر گرفتن مسایل جنسیتی (تبعیض)، به‌صورت گسترده در انتخابات اشتراک کرده و به کاندیدای دلخواه خویش رای‌ دهند. اما به دلیل محرومیت‌های گذشته‌ی زنان و فرهنگ سنتی جامعه‌ی افغانستان، کمیسیون توجه ویژه‌ای به آگاهی و بالا بردن سطح مشارکت زنان در انتخابات پیش‌رو، معطوف کرده است. زیرا، آشکار است که زنان، نیمی از پیکر جامعه‌ی افغانستان را تشکیل داده و حق دارند، مشارکت شان را در پروسه‌های سیاسی و انتخابی، به عنوان «انتخاب شونده» و «انتخاب‌کننده» تثبیت نمایند. همچنین، توسعه‌ی همه جانبه، ایجاب می‌کند تا از توان و قدرت تمامی افراد جامعه استفاده شود که بخش عظیمی از جامعه‌ی ما را قشر زنان تشکیل می‌دهند. امروزه، زنان کشور در تمامی صحنه‌ها و زمینه‌ها، با وقار، متانت، کرامت و پاکی فعالیت کرده و حق دارند دارای فرصت، مصئونیت و حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با مردان باشند. معیارهای اسلامی نیز، نه مرد را جنس اول می‌داند و نه زن را جنس دوم؛ بلکه زن و مرد را برابر با یکدیگر دانسته و بر همکاری هر دو پیکر اجتماعی در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرده است.

بنابراین، از تمامی زنان کشور دعوت می‌شود تا بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی و شرعی، به‌صورت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸، اشتراک کرده و در تعیین رئیس جمهور آینده، سهم بگیرند.

برای معلومات بیشتر، به شماره ۱۹۰ تماس بگیرید.

 

 

برگه‌ی معلوماتی شماره ۳

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط