کمیسیون مستقل انتخابات، پروسه‌ی ثبت‌نام عمومی رای‌دهندگان را در ولایت غزنی، از ۱۸ جوزا تا ۸ سرطان سال جاری، آغاز و عملی می‌نماید.

اشخاص واجد شرایط رای‌دهی، می‌توانند در تاریخ معین‌شده از سوی کمیسیون، در نزدیک‌ترین مرکز ثبت‌نام مراجعه کرده و نام‌های شان را برای اشتراک در انتخابات آینده ثبت نمایند.

شرایط  ثبت نام راي‌دهندگان قرار ذیل است:

  • داشتن تابعیت افغانستان؛
  • تکميل نمودن سن قانونی (18 سالگی) در روز انتخابات؛
  • محروم نبودن از حقوق مدنی به حکم قانون یا محکمه.

کمیسیون مستقل انتخابات، جهت شناسایی افراد واجد شرایط رای‌دهی از تذکره‌ی اصلی به مثابه یگانه سند معتبر ملی استفاده می‌کند که همه انواع آن دارای اعتبار است. فرد واجد شرایط رای‌دهی شخصاً به مرکز ثبت‌نام رفته و نام خود را در فهرست رای‌دهندگان درج می‌تواند.  

روند ثبت نام رای‌دهندگان و تهیه فهرست آنها از تاریخ  ۱۸ جوزا الی ۸ سرطان ۱۳۹۸، همه روزه (به شمول روزهای جمعه)، از ساعت ۷صبح الی ۴ عصر در تمام مراکز رای‌دهی صورت می‌گیرد.

هر مرکز ثبت‌نام، دارای دو محل «مردانه» و «زنانه» بوده و در مراکز ثبت نام رای‌دهندگان زنانه، کارمندان زن توظیف است. زنان واجد شرایط رای‌دهی می‌توانند در آنجا مراجعه نموده و نام‌های خود را جهت اشتراک در انتخابات ثبت نمایند.

کوچی‌ها و اهل هنود نیز می‌توانند به مراکز ثبت نام مراجعه کرده و نام‌های خویش را برای اشتراک در انتخابات آینده، ثبت نمایند.

به یاد داشته باشید که هنگام مراجعه برای ثبت نام، داشتن تذکره‌ی اصلی، ضروری است.

برای معلومات بیشتر به شماره‌ ۱۹۰ به تماس شوید.         

صفحه معلوماتی  3

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط