چه کسانی می‌تواند رای دهند؟ تمامی شهروندان واجد شرایط رای‌دهی که اصل تذکره شان تصدیق ثبت نام را داشته باشند، تابعیت افغانستان را داشته باشند، به حکم قانون یا محکمه از حقوق مدنی محروم نگردیده باشند؛ حق دارند، نام خود را به حیث رای‌دهنده و کاندیدا ثبت نموده در انتخابات شرکت کند. در ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهوری برای کسان‌که:

  • تا 6 میزان، سن 18 سالگی را تکمیل می‌نماید؛
  • جدیدا به کشور برگشته باشند؛
  • قبلا ثبت نام نکرده باشند؛
  • رچسپ (استیکر) تذکره شان طوری تخریب گردیده باشند که قابل شناخت نباشند؛
  • قبلا ثبت نام کرده و از یک حوزه به حوزه دیگری نقل مکان نموده باشند؛
  • کمیسیون مستقل انتخابات زمینه ثبت نام آنان را مساعد ساخته است.

تمامی رای‌دهندگان می‌توانند نام شان را در فهرست رای‌دهندگان بیبینند؛ در صورتی ‌که نام شان در فهرست موجود نباشد ویا غلط بوده باشد، می‌توانند با ارائه تذکره که تصدیق ثبت نام داشته باشند، ثبت نام یا تصحیح نمایند.

بناءً ثبت نام تقویتی و تهیه فهرست رای‌دهندگان از تاریخ ۱۸ جوزا تا ۸ سرطان ۱۳۹۸ در مراکز ولسوالی‌ها و نواحی شهرها صورت می‌گیرد. همچنان ثبت نام در تمام مراکز ثبت نام ولایت غزنی الی ۸ سرطان جریان دارد. بدین منظور مراکز و محلات ثبت نام رای‌دهندگان به شمول روزهای جمعه، همه روزه از ساعت ۷ صبح تا ۴ عصر باز می‌باشند.

کمیسیون جهت شناسایی افراد واجد شرایط رای‌دهی در روند ثبت نام و تهیه فهرست رای‌دهندگان از تذکره به عنوان یگانه سند معتبر ملی، برای شناخت رای‌دهندگان استفاده می‌کند که انواع آن دارای اعتبار است. فرد واجد شرایط رای‌دهی شخصا به مرکز ثبت نام رفته و نام خود را در فهرست رای‌دهدگان ثبت می‌کنند.

در کجا رای داده می‌توانیم : کسانیکه نام شان در فهرست رای دهندگان انتخابات سال ۱۳۹۸ ثبت باشند در مرکز که قبلا خود را ثبت نام کرده است در روز انتخابات صرف در همان مرکز می‌توانند رای دهند.

نوت: برای رای دهنده کوچی و اهل هنود (سکهـ) در انتخابات ولسی جرگه تمام کشور به عنوان یک حوزه انتخاباتی تعریف شده است و آنان می‌توانند در هر مرکز ثبت نام که به آنان نزدیکتر است خود را ثبت نام نمایند و در روز انتخابات نیز در همان مرکز رای دهند.

چه زمان رای داده می‌توانیم: براساس تقویم انتخابات، ۶ میزان ۱۳۹۸ روزی رای‌دهی انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. مراکز رای دهی صرف برای یک روز باز می‌باشند.

تذکر: در محلات ثبت نام زنانه، کارمندان زن توظیف شده است. زنان واجد شرایط رای‌دهی، می‌توانند جهت ثبت نام، به مراکز ثبت نام مراجعه کرده، برای شرکت در انتخابات خود را ثبت نام نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط