• شماره فیصله ۰۱ – ۱۴۰۰ : معرفی جانشین مرحوم داکتر فاطمه عزیز قبلا نماینده مردم ولایت کندز در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۲ – ۱۴۰۰ : پالیسی اصلاحات انتخاباتی ادامه...
  • شماره فیصله ۰۳ – ۱۴۰۰ : ترتیب پلان استراتیژیک پنج ساله کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
  • شماره فیصله ۰۴ – ۱۴۰۰ : معرفی جانشین محترم الحاج غفارخان قبلا نماینده مردم ولایت خوست در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۵ – ۱۴۰۰ : معرفی جانشین محترم حمیدالله توخی قبلا نماینده مردم ولایت زابل در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۶ – ۱۴۰۰ : معرفی جانشین محترم سید محمد محمدی قبلا نمایند مردم ولایت کابل در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۷ – ۱۴۰۰ : معرفی محترم صالح محمد صالح به حیث نماینده مردم ولایت کنر در ولسی جرگه به اساس حکم قطعی محکمه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۸ – ۱۴۰۰ : پلان ارتقای ظرفیت کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
  • شماره فیصله ۰۲ – ۱۳۹۹ : معرفی جانشین محمد خالد مومند قبلا نماینده مردم ولایت لوگر در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۳ – ۱۳۹۹ : معرفی جانشین محترم روح الله خانزاده قبلا نماینده مردم ولایت کندهار در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۴ – ۱۳۹۹ : انتخاب رئیس، معاون و منشی کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط