• شماره فیصله ۰۱ – ۱۴۰۰ : معرفی جانشین مرحوم داکتر فاطمه عزیز قبلا نماینده مردم ولایت کندز در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۲ – ۱۴۰۰ : پالیسی اصلاحات انتخاباتی ادامه...
  • شماره فیصله ۰۳ – ۱۴۰۰ : ترتیب پلان استراتیژیک پنج ساله کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...
  • شماره فیصله ۰۲ – ۱۳۹۹ : معرفی جانشین محمد خالد مومند قبلا نماینده مردم ولایت لوگر در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۳ – ۱۳۹۹ : معرفی جانشین محترم روح الله خانزاده قبلا نماینده مردم ولایت کندهار در ولسی جرگه ادامه...
  • شماره فیصله ۰۴ – ۱۳۹۹ : انتخاب رئیس، معاون و منشی کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط