رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون انتخابات مرکب از هفت نفر عضو می‏باشد؛ اما متأسفانه بنابر دلایلی، یکی از اعضای این کمیسیون عضویت خویش را در این کمیسیون از دست داده و فعلاً کرسی وی خالی می‏باشد. برمبنای ماده 16 قانون انتخابات در صورت استعفا، عزل و یا وفات یک یا چند عضو کمیسیون، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در خلال یک هفته عضو و یا اعضای جدید کمیسیون را معرفی می نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق ماده ۲۲ قانون انتخابات به منظور پیشبرد امور اداری و اجرائیوی خویش دارای دارالانشاء می‏باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد.

پس از آنکه ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه مؤرخ ۲۹ میزان سال جاری با حضورداشت اعضای کمیسیون و نمایندگان جامعه جهانی، شخص رئیس دارالانشاء این کمیسیون را به طور شفاهی برکنار نمود، کمیسیون به تاریخ ۲۷ عقرب سال روان با ارسال مکتوب رسمی از ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا نمود تا به منظور مشخص شدن سرنوشت ریاست دارالانشاء این کمیسیون، هدایت کتبی خویش را به زودترین فرصت ممکنه به این کمیسیون ارسال نمایند.

در این اواخر رسانه ها به استناد منابع غیر معتبر اخباری را نشر نمودند که گویا انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها در زمان معین برگزار شده نمی تواند ویا اینکه کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد بالای تاریخ اعلان شدۀ انتخابات مجدداً غور نماید.

امروز پانزدهم دلو سال جاری اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه ها حضور به هم رسانده و طی کنفرانس مطبوعاتی به پاسخ خبرنگاران پرداختند.

شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان که مرکب از یازده حزب سیاسی می باشد، حمایتش را از کمیسیون مستقل انتخابات اعلام و بر برگزاری انتخابات تاکید کرد. در جلسه که میان اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و رهبران و مسئولین شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان امروز ۲۲ دلو سال جاری در اقامتگاه حضرت صاحب مجددی برگزار گردید، دو طرف در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تبادل نظر کردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط