به اساس این سند، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، تدابیری خاصی را اتخاذ می نماید تا برای تمام شهروندان واجد شرایط رأی دهی تذکره تابعیت توزیع نماید. کمیسیون مستقل انتخابات، ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان را به اساس تذکره تابعیت انجام می دهد. مجلسی که قبل از ظهر امروز پنجم قوس ۱۳۹۶ به این مناسبت در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات دایر شد در آن هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس حضور داشتند.

انتخابات به ‌مثابۀ یک‌‌ روند سراسری، مستلزم حمایت و همکاری گسترده نهادهای دولتی و غیردولتی بوده و مطابق ماده نهم قانون انتخابات تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی مکلف ‏اند که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری لازم نمایند. همکاری مؤثر و مثمر زمانی بوجود می‏آید که هماهنگی‏های لازم و تشریک مساعی در زمینه وجود داشته باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات با التزام به رعایت قانون انتخابات، متعهد به آوردن اصلاحات در پروسه های مختلف انتخابات می‏باشد. این کمیسیون بادرنظرداشت  نقش و اهمیت احزاب سیاسی  در نظام مردم سالاری و از همه مهم‏تر در روند انتخابات، همواره تلاش نموده است تا نظریات و مشوره های جوانب ذیدخل بخصوص احزاب سیاسی در این روند ملی را داشته باشد،  در نتیجه این تلاش‏ها، کمیسیون   پیشنهادهای آنها را توحید و  و اکثر موارد را عملی نموده  و این روند در جریان پروسه‏های مختلف انتخاباتی ادامه خواهد داشت .

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق فقره (1) ماده 22 قانون انتخابات به منظور پیشبرد امور اداری و اجرائیوی خویش دارای دارالانشاء می‏باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد. مطابق فقره (3) ماده 22 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات از میان اشخاص واجد شرایط سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشاء به رئیس جمهوری پیشنهاد نموده و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث رئیس دارالانشاء تعیین می نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات، مطابق قانون انتخابات متعهد است که در سال 1397 انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها را دایر نماید و برای تمام واجدین شرایط در سراسر کشور زمینه را مساعد سازد تا از حق رأی دهی شان استفاده نمایند. با توجه به اینکه در کشور بعد از جنگ و یا در حالت جنگ زندگی می کنیم که برگزاری انتخابات در آن توام با چالش ها است ولی تجارب بیشتر از یک دهه ما نشان داد که برای تقویت و بقای دموکراسی نوپای خویش هیچ گزینه و بدیلی به جزء از انتخابات وجود ندارد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط