رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اختتام روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان را  به تاریخ هشتم سرطان در حضور شماری از رسانه ها رسمآ اعلان کرد.

پروسه ثبت نام تقویتی به تاریخ ۱۸ جوزا آغاز و به تاریخ ۸ سرطان در ۳۳ ولایت رسماً خاتمه یافت. اما ثبت نام رأی‌دهندگان ولایت غزنی به علت تظاهرات و مشکلات امنیتی چند روز به تأخیر آغاز گردید. به همین دلیل این پروسه در ولایت غزنی برای مدت یک هفته تمدید شد.

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری گفت، پروسه ثبت نام تقویتی رأی‌دهندگان که بتاریخ ۱۸ جوزا آغاز گردیده بود، به استثنای ولایت غزنی به تاریخ ۸ سرطان سال جاری به پایان میرسد.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در یک کنفرانس خبری جزئیات سفر شان را به امارات متحدۀ عربی با رسانه ها شریک ساخت.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد تقویم انتخابات ریاست جمهوری معلومات ارایه کرد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، "کمیسیون برگزاری انتخابات های پیشرو را مشروط بر همکاری نهادهای ذیدخل اعلان کرده بود، اکنون بر بنیاد مشوره با نهادهای ذیدخل تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلان و نشر میگردد".

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط