مطابق حکم فقرۀ (2) مادۀ 77 قانون انتخابات؛ کاندیدان ریاست‌جمهوری مکلف‌اند، از منابع تمویل، حدود و موارد مصارف خویش در مبارزات انتخاباتی به کمیسیون گزارش دقیق ارائه نمایند. مطابق حکم فقرۀ (3) این ماده، کاندیدان نمی‌توانند از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان مساعدت‌های مالی را قبول یا دریافت نمایند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست مطبوعاتی با حضور رسانه ها و ناظرین نامزدان ریاست جمهوری زمان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری شش میزان را مشخص کرد.

خانم رحیمه ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس مطبوعاتی پیرامون پیشرفت‌های کمیسیون در مرکز رسانه‌های این نهاد معلومات داده افزود: " پروسس نتایج در هردو مرکز ( مرکز ملی جمع‌بندی نتایج فزیکی و مرکز بررسی نتایج دیجیتلی) پایان یافته است."

کمیسیون مستقل انتخابات با شفافیت کامل و اطلاع رسانی بموقع تمامی روند های انتخابات را در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه ها برگزار نموده و اکنون هم هیچ محدودیتی در مقابل ناظرین و رسانه ها وضع نشده و آنها در تمام شفت‌های کاری در کمیسیون حضور دارند.

کمیسیون مستقل انتخابات، با تلاش های فراوان، آمادگی کامل و همکاری جدی جوانب ذیدخل بخصوص مردم شریف افغانستان، توانست در روز ششم میزان ۱۳۹۸ ، پروسه سراسری انتخابات را به درستی مدیریت نماید .

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط