اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات، خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای و تمامی ملت شریف افغانستان، السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته!

اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات، خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای که همیشه همکار خوب کمیسیون بوده اند و ملت بزرگ افغانستان !
السلام و علیکم و رحمت الله و برکاه

کمیسیون مستقل انتخابات، در آستانه جمع بندی نتایج انتخابات 6 میزان 1398، قرار دارد که بعد از اتمام کار و مقایسه معلومات مرکز ملی جمع بندی نتایج با مرکز جمع بندی نتایج دیجیتالی و معلومات بایومتریکی که از شرکت درملوگ مواصلت ورزیده است یکی از مسائل مهم؛ تفتیش و بازشماری آرای محلاتِ است که مطابق قانون، لایحه و طرزالعمل‌های کمیسیون دارای مشکل می‌باشد.

با نظرداشت قانون اساسی و رعایت قانون رسانه های همه‌گانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و مادۀ 89 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات خودرا مکلف به پاسخگویی به مردم و رسانه های همه‌گانی میداند.

مطابق حکم فقرۀ (2) مادۀ 77 قانون انتخابات؛ کاندیدان ریاست‌جمهوری مکلف‌اند، از منابع تمویل، حدود و موارد مصارف خویش در مبارزات انتخاباتی به کمیسیون گزارش دقیق ارائه نمایند. مطابق حکم فقرۀ (3) این ماده، کاندیدان نمی‌توانند از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان مساعدت‌های مالی را قبول یا دریافت نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط