کمیسیون مستقل انتخابات به اساس یافته های خویش از جریان جمع بندی نتایج، تجزیه و تحلیل معلومات بایومتریک، مطابق احکام قانون، لایحه و طرزالعمل مربوطه تصمیم اتخاذ نمود تا برخی از محلات رایدهی تفتیش و بازشماری گردد.

صفحاتی جعلی در رسانه های اجتماعی (بخصوص فیسبوک و تویتر) به نام خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات موضوعاتی سیاسی و انتخاباتی را به نشر میرسانند که مربوط به رئیس این نهاد نمیباشد.

کمیسیون مستقل انتخابات، گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز را یکی از حقوق اساسی شهروندان کشور دانسته و برای نهادینه شدن ارزش‌های دموکراتیک مهم می‌پندارد. این نهاد بر اساس قانون، مسوولیت برگزاری انتخابات را در سراسر کشور داشته و متعهد به حفاظت از آراء مردم و رعایت قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های است که در خصوص انتخابات به تصویب رسیده است.

خدمت آنعده افرادیکه در روز انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 1398، منحیث کارمند در مراکز و محلات رای دهی ولایت کابل، ایفاء وظیفه نموده اند، رسانیده میشود؛ روند پرداخت معاشات کارمندان متذکره، از سوی ریاست امور انتخابات ولایت کابل آغاز گردیده، طبق تقسیم اوقات معینه، به تفکیک نواحی و ولسوالی کابل، در مورد زمان، مکان، و چگونگی دریافت معاشات شان، به آنها اطلاع داده خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات برای تأمین شفافیت و حفاظت از آرای واقعی مردم و بنا بر احکام ماده 86 قانون انتخابات، در 8329 محل که به نحوی مشکلات تثبیت گردیده بود؛ فیصله تفتیش و بازشماری آنرا صادر نمود. هدف اساسی تفتیش و بازشماری آراء، تثبیت آرای معتبر و نا معتبر در سطح محلاتِ است که بر اساس قانون، لوایح و طرزالعمل ها مشکل داشته است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط