کمیسیون مستقل انتخابات، با تلاش های فراوان، آمادگی کامل و همکاری جدی جوانب ذیدخل بخصوص مردم شریف افغانستان، توانست در روز ششم میزان ۱۳۹۸ ، پروسه سراسری انتخابات را به درستی مدیریت نماید .

طوریکه آگاهی دارید، روند انتخابات مراحل متعددی دارد که جمع بندی نتایج، اعلان نتا یج ابتدا یی، رسیدگی به اعتراضات و شکایات مطابق تقو یم انتخاباتی از مراحل پایانی انتخابات به شمار می رود .

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام جوانب ذیدخل انتخابات که تا کنون زحمات این کمیسیون را به د یده‌ی قدر نگریسته و از کارکردهای ما حمایت نموده اند، سپاسگزاری می نماید. همچنان با کمال احترام ازتمام جوانب ذیدخل تقاضامندیم، حوصله مندی خویش را داشته باشند تا کمیسیون روند جمع بندی آراء را بصورت بهتر و هر چه زودتر مطابق تقویم انتخاباتی به پایان برساند.

قابل یادآوری است که برخی شایعات در رابطه به سیستم و سرورهای مورد کاربرد در ا ین کمیسیون به گوش میرسد که کاملاً بی اساس میباشد، با ید به اطلاع شما برسانیم که؛ صرف از سرعت انتقال اطلاعات ماشین های با یومتریک به سیستم سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل اضافه نمودن موارد امنیتی سایبری و حجم اطلاعات، کمی کاسته شده است و همکاران تخنیکی ما در ا ین زمینه شب و روز فعالیت می نماید تا سرعت انتقال اطلاعات به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات را افزایش دهند، ا ین مشکل به زودی حل خواهد شد .

کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به فضای موجود در کشور و با درک درست از اوضاع، به مدیریت بهتر روندهای باقیمانده انتخابات متعهد میباشد .

کمیسیون مستقل انتخابات به مردم شریف افغانستان و تمام جوانب ذیدخل روند انتخابات اطمینان میدهد که شفافیت کامل را رعایت نموده و مطابق تقویم انتخاباتی، نتایج ابتدایی را به وقت معینه اعلان نماید .

 

 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط