مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مقر این نهاد، معلومات جدید را در مورد ارتقای ظرفیت وسایل بایومتریک با رسانه ها شریک ساخت.

آقای عبدالله گفت: "به اساس معلومات که حالا به دست ما رسید، کمپنی قراردادی شرایط مارا عملی کرده و مطابق لوایح و طرزالعمل های کمیسیون ظرفیت وسایل بایومتریک را بلند برده است. اکنون این ابزار قادر است نشان دو شصت مشابه را شناسایی و جلوی دو بار رأی دادن را بگیرد. او افزود، این آله صرف تصویر شخص حاضر را گرفته، از پوستر و تصاویر عکسبرداری نمی نماید."

 قرار بود طی دو روز آینده روند بسته بندی و انتقالات مواد انتخاباتی آغاز گردد اما کمیسیون میخواهد اطمینان خویش را حاصل و سیستم  الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک را توسط نهادهای ملی و بین المللی مورد ارزیابی تخنیکی قرار دهد.

کنفرانس مذکور بتاریخ ششم سنبلۀ سال ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی این نهاد با حضورداشت مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون، رسانه ها و همکاران بین المللی انتخاباتی تدویر یافت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط