کنفرانس مطبوعاتی در مورد معرفی معیارات جدید برای جلوگیری از تقلبات در انتخابات پیشرو در مرکز رسانه های کمیسیون امروز ۲۹ اسد ۱۳۹۸ برگزار شد.

نخست حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به نمایندگی از کارکنان این نهاد مراتب تسلیت و تأثرات خویش را در مورد حادثۀ المناک (۲۷ اسد در مراسم عروسی در ولایت کابل) و (حادثات ۲۸ اسد در ولایت ننگرهار) به خانواده های شهدا  ابراز نموده برای مجروحین شفای عاجل استدعا نمود.

از سوی هم خانم نورستانی صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان را به ملت قهرمان کشور تبریک و تهنیت عرض کرده افزود: "امروز خواستیم به مردم شریف خویش اطمینان بدهیم که کمیسیون مستقل انتخابات انشاءالله آمادگی برگزاری انتخابات شفاف را در ۶میزان دارد. انتقالات مواد، استخدام و آموزش کارمندان جریان دارد و در حال تکمیل شدن است."

در این نشست مولانا محمد عبدالله ضمن ابراز تسلیت به خانواده های شهدا و مبارک گفتن روز استقلال علاوه کرد: "تدابیر ضد تقلب در سه لایحۀ (رای دهی، شمارش آراء، تفتیش و ابطال آراء) در نظر گرفته شده است.

آقای عبداالله به ادامۀ سخنانش گفت ۴۰۰ هزار رأی دهنده غیر واجد شرایط از فهرست رأی دهنده‌گان خارج ساخته شده و تدابیر دیگری نیز در نظر گرفته شده است مانند این که: "به هر محل رأی دهی یک دستگاه بایومتریک در نظر گرفته شده که در آن ۴۰۰ رایدهنده محل مربوطه ثبت است همچنان یک دستگاه اضافی در یک مرکز میباشد. "

او افزود: "رایدهنده باید تذکره تابعیت و ستیکر را داشته، بعداً توسط دستگاه بایومتریک شناسایی، بایومتریک انگشتانش و عکس او گرفته  شده، کُد امنیتی را جهت رأی دهی به دست آورد؛ که این مراحل از آرای نیابتی جلوگیری مینماید. علاوتاً مسئولین مرکز رأی دهی نیز بایومتریک شان اخذ شده، اوراق رأی دهی بدون بایومتریک باطل بوده و اوراق که تایمر نشان بدهد قبل یا بعد از وقت رأی دهی کُد خورده باشد باطل است."

نامبرده گفت، این تدابیر جدید که در لوایح و طرزالعمل ها منتشرۀ در ویبسایت کمیسیون درج است، قبلاً وجود نداشته و نود فیصد از تقلبات جلوگیری مینماید.

قابل ذکر است، بانو ظریفی کمیشنر کمیسیون در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت، "اخذ تصاویر خانم ها هیچ مانعی شرعی ندارد، خانم ها هنگام اخذ تذکره، پاسپورت، مراسم حج و موارد دیگر عکس میگیرند و از جانب فامیل های شان ممانعت نمیشوند. پس مردم شریف کشور برای تطبیق اصل شفافیت، کمیسیون را همکاری نمایند و با خانم ها همکاری نمایند."

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط