کمیسیون مستقل انتخابات به منظور تطبیق اصلاحات بنیادی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات شفاف، عمومی، عادلانه، آزاد و قابل قبول، طبق لایحه، طرزالعمل و پلان اجرائی مربوطه، پروسۀ ارزیابی مراکز را به موفقیت به پایان رسانید.

مجموعاً تعداد ۷۳۵۵ مراکز رأی دهی در ۳۴  ولایت کشور مورد ارزیابی و تعیین مجدد قرار گرفت.  نتایج ارزیابی مراکز، توسط اعضای کمیسیون مستقل انتخابات طی جلسات علنی با حضور داشت مسئولین جامعه مدنی و رسانه ها مورد تصویب قرار گرفت.

مناطقی که بنابر دلایل امنیتی مراکز شان ارزیابی نشده است به حالت خود باقی مانده و با در نظرداشت شرایط، تغیرات خواهند آمد. هموطنان شریف ما می توانند لست مراکز رأی دهی را از طریق ویبسایت کمیسیون، دفاتر ولایتی و رسانه ها که به نشر رسیده و میرسد دریافت نمایند. در صورت اعتراض و یا شکایات میتوانند آن را در دفاتر ولایتی این کمیسیون با کمیسیون های انتخاباتی شریک سازند.

قابل ذکر است بعد از بررسی شکایات ویا تغیر وضعیت امنیتی احتمال تغیر در مراکز ساحات مربوطه موجود می باشد چون بعضی مراکز در ساحات نا امن موقعیت دارد و همچنان شکایات وارده توسط کمیسیون های انتخاباتی بررسی شده و به اساس آن تصامیم نهایی اتخاد می گردد.

اعضای رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات از همکاری هموطنان گرامی و شرکای انتخاباتی ابراز قدردانی نموده و متمنی است تا در برنامه های بعدی مخصوصاً پروسۀ ثبت نام رأی دهندگان که رویدست است ما را همراهی نمایند تا تطبیق موفقانۀ سائر برنامه های ملی این نهاد نیز تضمین شود. علاوتاً از نهادهای مشاهد، ناظر و رسانه ها نیز اظهار سپاس و همچنان تقاضا میشود که با نظارت و مشاهدۀ دقیق خویش از این برنامه به اعتبار و شفافیت آن بیافزایند تا درآینده انتخابات پذیرفتنی برگزار کرده بتوانیم.

کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر تعهد خویش را با ملت شریف افغانستان مبنی بر تطبیق اصلاحات انتخاباتی، برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تجدید می¬نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط