بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های این نهاد از حضور اشتراک کنندگان تشکری نموده افزود، هیأت رهبری کمیسیون متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در ششم میزان سال جاری است.

بانو نورستانی علاوه کرد، هیأت رهبری کمیسیون به این منظور فیصله نامۀ شماره ۵۵ مورخ ۱۷سرطان ۱۳۹۸ در مورد شناسایی مرتکبین تخلف های (مرتبط به کارکنان) انتخاباتی در جریان انتخابات ولسی جرگۀ ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم قانونی در مورد آنان، را به اتفاق اکثریت اعضا تصویب نموده است.

در فیصله نامۀ که بانو نورستانی آن را به خوانش گرفت آمده است، به منظور رعایت اصل مجازات و مکافات با در نظر داشت حکم قانون انتخابات جهت تأمین شفافیت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  ششم میزان سال جاری کمیسیون فیصله نمود:

  • تمام افرادی که در انتخابات ولسی جرگۀ ۱۳۹۷ تخطی و تخلف وظیفوی مندرج قانون انتخابات و این فیصله نامه را نموده اند باید به رویت اسناد شناسای و با ایشان برخورد قانونی صورت گیرد.
  • با افرادی که، سو استفاده از امکانات و مسولیت های وظیفوی به نفع یا ضرر کاندید، سو استفاده از مواد انتخاباتی یا بی توجهی  در نگهداری و انتقال مواد، ایجاد بی نظمی، غفلت وظیفوی، مفقودی کتاب و یا وسایل بایومتریک، عدم گزارش دهی از تخلفات؛ را مرتکب شده اند، برخورد قانونی صورت گیرد.
  • کارمندان دایمی که کمیسیون شکایات انتخاباتی آنان را از وظیفه منفصل ساخته اند، شناسایی و از ادامه کار در کمیسیون منع شوند.
  • مسئولین مراکز، ولسوالی و ولایتی که شامل این تخلفات نمی شوند معاشات شان پرداخت شود.

این از جمله مواردی است که در فیصله نامه به آن اشاره شده است.

کنفرانس متذکره به تاریخ ۱۹ سرطان سال روان در مقر کمیسیون با حضور داشت محترمه حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، محترم عصمت الله مل معاون، محترم مسافر قوقندی منشی، محترم مولانا محمد عبداالله و محترم محمد حنیف دانشیار کمیشنران این نهاد، محترمه ایلوینا روبنسن و آقای احمد اسحق حسن کمیشنران خارجی کمیسیون برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط