به اساس این سند، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، تدابیری خاصی را اتخاذ می نماید تا برای تمام شهروندان واجد شرایط رأی دهی تذکره تابعیت توزیع نماید. کمیسیون مستقل انتخابات، ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان را به اساس تذکره تابعیت انجام می دهد. مجلسی که قبل از ظهر امروز پنجم قوس ۱۳۹۶ به این مناسبت در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات دایر شد در آن هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس حضور داشتند.

از جانب کمیسیون مستقل انتخابات معاون عملیاتی و سرپرست کمیسیون محترمه وسیمه "بادغیسی" و از طرف اداره مرکزی ثبت احوال نفوس رئیس عمومی آن اداره محترم همایون "محتاط" سندی را امضاء نمودند که هدف آن نقش های طرفین تفاهمنامه در راستای توزیع تذکره تابعیت ورقی، آگاهی عامه این روند و ترتیب فهرست رأی دهندگان به اساس تذکره تابعیت میباشد.

طبق ماده هشتم قانون انتخابات، کمیسیون مکلف است تا فهرست رأی دهندگان را به تفکیک مراکز رأی دهی ترتیب نماید و ماده سی و هفتم قانون مذکور، تابعیت افغانستان، اکمال سن هجده سالگی در روز انتخابات و درج نام در فهرست رأی دهندگان را از جمله شرایط رأی دهی بیان کرده است. با در نظرداشت این که نخستین سند و در کل، تنها سندی که تابعیت و سن افراد به اساس آن تثبیت شده می تواند تذکره تابعیت می باشد. کمیسیون طی بررسی های تخنیکی و مطالعات مفصل که داشته است، تصمیم اتخاذ نموده تا قبل از برگزاری انتخابات، فهرست رأی دهندگان واجد شرایط را صرف به اساس این سند ترتیب و مطابق ماده هفتادو دوم این قانون، در مراکز رأی دهی به دسترس عامه قرار دهد.

کمیسیون مستقل انتخابات تفاهمنامه های متعددی را با ادارات و مراجع ذیربط مطابق به مادۀ نهم قانون انتخابات به امضاء رسانیده است که هدف آن را تدویر انتخابات شفاف، عادلانه، بموقع و قابل قبول تشکیل می دهد. علاوتاً این کمیسیون حمایت های قانونی را توقع دارد چون انتخابات یک روند ملی بوده و موفقیت این پروسه مستلزم همکاری های مردم شریف افغانستان، دولت، جامعۀ جهانی و نهادهای ذیربط می باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط