پروسه ثبت نام تقویتی به تاریخ ۱۸ جوزا آغاز و به تاریخ ۸ سرطان در ۳۳ ولایت رسماً خاتمه یافت. اما ثبت نام رأی‌دهندگان ولایت غزنی به علت تظاهرات و مشکلات امنیتی چند روز به تأخیر آغاز گردید. به همین دلیل این پروسه در ولایت غزنی برای مدت یک هفته تمدید شد.

ارقام ثبت نام ثبت نام تقویتی رأی دهندگان قرار ذیل است: 

مرد: ۱۹۴۹۷۸   

زن: ۱۱۷۴۳۹    

کوچی: ۴۹۷۸   

مجموع: ۳۱۷۳۹۵  

ارقام تصحیح نام رأی‌دهندگان و تغیر مرکز رأی دهنده از یک مرکز به مرکز دیگر:

تصحیح نام: ۳۶۰۳

تغیر مرکز: ۱۶۷۲۶

در ولایت غزنی تا اکنون به تعداد:

مرد: ۵۵۹۵۱   

زن: ۲۶۸۹۸   

کوچی: ۴۰۴   

 مجموع ثبت نام ولایت غزنی: ۸۳۲۵۳  و ثبت نام جریان دارد.

 قابل یادآوری است که این ارقام نهایی نبوده و بعد از طی مراحل کتاب های ثبت نام  در مرکز ملی معلومات، ارقام نهایی نشر می گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات از همه‏ شخصیت‏ها، نهادهای ملی و بین المللی و مردم عزتمند افغانستان تقاضا دارد تا در این روند ملی، وجایب ملی، قانونی و اخلاقی خویش را اجراء نموده و کمیسیون های انتخاباتی را همکاری‏ و حمایت همه جانبه نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط