بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری گفت، پروسه ثبت نام تقویتی رأی‌دهندگان که بتاریخ ۱۸ جوزا آغاز گردیده بود، به استثنای ولایت غزنی به تاریخ ۸ سرطان سال جاری به پایان میرسد.

بانو نورستانی در مرکز رسانه های این نهاد به ادامۀ سخنانش چنین گفت: روند ثبت نام در ولایت غزنی به مدت یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت.

از سوی هم خانم نورستانی در مورد ارقام ثبت نام رای‌دهندگان گفت: در 459 مرکز ثبت نام تقویتی و 252 مراکز ثبت نام ولایت غزنی، اضافه تر از 235 هزار تن ثبت نام نموده که بیشتر از 81 هزار زنان و 3172 آن را کوچی تشکیل میدهد.

خانم نورستانی در اخیر، از تمام ملت با شهامت افغانستان، احزاب سیاسی، نهاد های دولتی و فعالین جامعه مدنی خواست تا در قسمت ثبت نام با مردم و کمیسیون همکاری جدی نمایند، تا مردم از حقوق مدنی شان محروم نمانند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط