هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در یک کنفرانس خبری جزئیات سفر شان را به امارات متحدۀ عربی با رسانه ها شریک ساخت.

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، هدف این سفر را برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه دانسته افزود: در این سفر از کمپنی درملوک دیدن شده و با مسئولین آنها بحث و گفتگو شد. بانو نورستانی معلومات بیشتری به رسانه ها داده و به پاسخ خبرنگاران پاسخ داد.

این در حالیست که چند روز قبل بانو نورستانی رئیس کمیسیون، بانو رحیمه ظریفی کمیشنر این نهاد، آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشاء، سید عبدالاحد رښتیا معاون مالی اداری دارالانشاء و تیم تخنیکی کمیسیون برای دیدار از کمپنی درملوک غرض تهیه دستگاه های بایومتریک به آن کشور سفر نموده بودند. قرار است این وسایل در روند انتخابات استفاده گردد.

این کنفرانس بتاریخ چهارم سرطان سال جاری در مرکز رسانه های کمیسیون با حضورداشت هیأت رهبری این نهاد برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط