به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

ولایت میدان وردک:

 1. الحاج عبدالاحمد درانی
 2. عبدالرحمن وردک
 3. محمد مهدی راسخ
 4. حلیمه عسکری
 5. انجنیر حمیده اکبری

ولایت کندز:

 1. الحاج عبدالروف ابراهیمی
 2. انجنیر کمال صافی
 3. شاه خان شیرزاد
 4. انجنیر محمدالدین همدرد
 5. محمدالله بتاش
 6. حاجی محمد عمر خان
 7. فضل کریم ایماق
 8. نیلوفر جلالی کوفی
 9. داکتر فاطمه عزیز

ولایت بغلان:

 1. الحاج اسدالله شهباز
 2. محمد عظیم محسنی
 3. عتیق رامین
 4. الحاج مامور احمدزی
 5. داکتر محمد نسیم مدبر
 6. الحاج استاد عبدالرزاق هاشمی
 7. شکریه عیسی خیل
 8. نوریه حمیدی

حوزه کوچی ها:

 1. الحاج شاه وزیر تره خیل
 2. حبیب الرحمن افغان
 3. میرویس حسین خیل
 4. ننگیالی لونگ
 5. حاجی پرویز عرب زاده
 6. الحاج حیدر جان نعیم زوی
 7. رسول خان کوچی
 8. حمیده احمدزی
 9. مریم سلیمان خیل
 10. فرزانه کوچی

علاقه مندان میتوانند نتایج نهایی ولایت فوق الذکر را از ویب سایت کمیسیون (http://www.iec.org.af/results/en/home) دریافت نمایند.

کمیسیون یکبار دیگر وعده مینماید که رأی هیچکس ضایع نشده رأی مردم یک امانت است و بشکل یک امانت در تمام پروسه از آن حمایت شده و به هرکس که مردم رأی داده باشند آن شخص به پارلمان راه میابد، با تمام شفافیت کار جریان داد، و حق به حقدار سپرده میشود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط