به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

 • سید مقتدا میران
 • داکتر محمود خان نصرت
 • روح الله خانزاده
 • حاجی سید احمد خادم
 • ګل احمد کمین
 • سید احمد سیلاب
 • خلیل احمد مجاهد
 • انجنیر محمد عارف نورزی
 • فریبا احمدی کاکړ
 • ملالی اسحق زی
 • پروین نامه

علاقه مندان میتوانند نتایج نهایی ولایت فوق الذکر را از ویب سایت کمیسیون (http://www.iec.org.af/results/en/home) دریافت نمایند.

کمیسیون یکبار دیگر وعده مینماید که رأی هیچکس ضایع نشده رأی مردم یک امانت است و بشکل یک امانت در تمام پروسه از آن حمایت شده و به هرکس که مردم رأی داده باشند آن شخص به پارلمان راه میابد، با تمام شفافیت کار جریان داد، و حق به حقدار سپرده میشود.
 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط