به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

  • محمد ظفر صادقی
  • حاجی غلام ولی افغان
  • میرویس خادم
  • الحاج محمد کریم اتل
  • عبدالرشید عزیزی
  • شیر محمد آخندزاده
  • نسیمه نیازی
  • شګوفه نورزی

علاقه مندان میتوانند نتایج نهایی ولایت فوق الذکر را از ویب سایت کمیسیون (http://www.iec.org.af/results/fa) دریافت نمایند.

کمیسیون یکبار دیگر وعده مینماید که رأی هیچکس ضایع نشده رأی مردم یک امانت است و بشکل یک امانت در تمام پروسه از آن حمایت شده و به هرکس که مردم رأی داده باشند آن شخص به پارلمان راه میابد، با تمام شفافیت کار جریان داد، و حق به حقدار سپرده میشود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط