فقره‌های (1) و (2) مادۀ دوم «فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات» شماره 346 مؤرخ 23/11/1397، چنین صراحت دارد: "1) انتخابات بعدی با نظام انتخاباتی چند بعدی(MDR) برگزار می‌گردد؛2) کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، تدابیر لازم را اتخاذ نموده و طرح خود را به شمول تعدیل قانون انتخابات در خلال یک‌ماه بعد از شروع کار کمیسیون، جهت تصویب به کابینۀ ارایه نماید."

کمیسیون نشست‎های مشورتی متعددی را با احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات برگزار نموده است. در جریان تبادل نظر با نمایندگان محترم احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، دو ملاحظه ذیل در خصوص طرح نظام انتخاباتی چندبعدی مطرح گردید:
یک تعداد از نمایندگان محترم احزاب سیاسی و جامعه مدنی، برای تخصیص کرسیها، خواهان تطبیق فورمول «سنت‌لاگو» و یک تعداد دیگری آنها خواهان تطبیق فورمول «بزرگ‌ترین باقی‌مانده» بودند.

شماری از نمایندگان محترم احزاب سیاسی به تغییر از سیستم انتخاباتی رای واحد غیرقابل انتقال (SNTV) به نظام انتخاباتی چندبعدی (MDR) چندان علاقمندی نشان نداده، اما، در حدود چهار الی پنج حزب سیاسی بر تطبیق نظام انتخاباتی چندبعدی در انتخابات ولسی جرگه، انتخابات شوراهای ولایتی، انتخابات شوراهای ولسوالی‎ها و انتخابات شوراهای قریه‎ها تاکید داشتند.

مطابق حکم این فرمان و با در نظرداشت ملاحظات فوق، کمیسیون مستقل انتخابات طرح تعدیل قانون انتخابات به‌شمول نظام انتخاباتی چندبُعدی را با نظرداشت دیدگاه‌های احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات تهیه نموده است. کمیسیون بنابر محدودیت‎های متعدد، تطبیق نظام انتخاباتی چندبعدی را در انتخابات شوراهای ولایتی پیش‌رو امکان‌پذیر نمی‌داند. از این‌رو، طرح مذکور را صرف در ماده‎های مرتبط با انتخابات ولسی‌جرگه قابل تعدیل دانسته است. در این طرح، دو فورمول «سنت‌لاگو» و «بزرگ‌ترین باقی‌مانده» برای تخصیص کرسی‌ها در نظر گرفته شده‌ است که از میان آن‌ها فورمول مناسب‌تر آن انتخاب خواهد شد.

مسودۀ طرح تعدیل قانون انتخابات به‌شمول نظام انتخاباتی چندبُعدی، امروز، در قید 18 ورق، غرض تصویب، در جلسۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ارسال گردید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط