به اساس این نتایج اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

  • عبدالله بیک
  • ریس عبدالباقی ملک زاده
  • محمد عالم ساعی
  • انجنیر امیر محمد خاکسار
  • غلام سرور سعادت
  • داکتر سید اشرف الدین عینی
  • داکتر حمیدالدین یولداش
  • حبیبه دانش
  • نظیفه یوسفی بیک

علاقه مندان میتوانند نتایج نهایی ولایت فوق الذکر را از ویب سایت کمیسیون (http://www.iec.org.af/results/en/home) دریافت نمایند. 

 کمیسیون یکبار دیگر وعده مینماید که رأی هیچکس ضایع نشده رأی مردم یک امانت است و بشکل یک امانت در تمام پروسه از آن حمایت شده و به هرکس که مردم رأی داده باشند آن شخص به پارلمان راه میابد، با تمام شفافیت کار جریان داد، و حق به حقدار سپرده میشود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط